XXVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Poznaniu

XXVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Poznaniu

XXVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Poznaniu

W dniach 28-29 września 2023r odbył się XXVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Poznaniu. Było to najważniejsze spotkanie naukowe i edukacyjne środowiska kardiologów w Polsce, w którym wzięło udział ok 4300 uczestników. Kongres obfitował w szereg ciekawych sesji, spotkań w gronie ekspertów z Polski i z zagranicy oraz kuluarowych dyskusji.

 

Dnia 28 września Personel Medyczny naszego Szpitala – Kierownik Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej dr Wahab Al. Kwaik, Pielęgniarka Oddziałowa Beata Mamzer oraz Technik Elektroradiologii Elżbieta Prystupa uczestniczyli w sympozjum. W tym dniu brali udział w wykładach dotyczących rehabilitacji kardiologicznej, leczenia i postępowania z pacjentami po ostrych epizodach sercowych, aktywności fizycznej osób z chorobami układu krążenia w różnych stanach klinicznych oraz w innowacyjnych metodach leczenia chorób serca. Odwiedziliśmy także stoiska firm farmaceutycznych oraz firmy ze sprzętem kardiologicznym. Nawiązaliśmy kontakty, które zaowocują dodatkową, ciekawą działalnością Rehabilitacji Kardiologicznej.