BTL 6000 SIS SUPER INDUKCYJNA STYMULACJA

BTL 6000 SIS SUPER INDUKCYJNA STYMULACJA

BTL 6000 SIS SUPER INDUKCYJNA STYMULACJA

Chcemy poinformować, że zakupiliśmy i uruchomiliśmy kolejne nowoczesne urządzenie o nazwie BTL–6000 SIS. Sprzęt ten jest na wyposażeniu Zakładu Usprawniania Leczniczego i służy do rehabilitacji pacjentów leczonych w naszym Szpitalu, zarówno leczonych stacjonarnie jak i w systemie ambulatoryjnym. Zakup został zrealizowany dzięki dotacji finansowej z Budżetu Państwa.

IMG_20221006_134713

BTL–6000 SIS (Super Inductive System − Super Indukcyjna Stymulacja) to innowacyjna technologia wykorzystująca pole elektromagnetyczne o wysokiej intensywności, które pozytywnie oddziałuje na ludzką tkankę. BTL SIS działa przeciwbólowo i regeneracyjnie. Wywołuje miostymulację, miorelaksację, mobilizację stawów, wpływa na poprawę oddychania oraz przyspiesza gojenie złamań.

IMG_20221006_134707

Dzięki wykorzystaniu szerokiego zakresu częstotliwości BTL-SIS redukuje dolegliwości we wszystkich stadiach zespołów bólowych. Działanie to opiera się na trzech teoriach kontroli bólu i każda z nich wymaga wpływu innej częstotliwości. Dlatego też terapia SIS prowadzi do natychmiastowej ulgi zarówno w ostrych, jak i przewlekłych stadiach choroby.

Redukcję dolegliwości bólowych osiąga się po 5−10 terapiach z wykorzystaniem BTL-SIS. 87% uczestników badania potwierdziło wyraźne zmniejszenie dolegliwości bólowych.

NAJCZĘSTSZE WSKAZANIA

Mobilizacja stawów

Mobilizacja stawu osiągana jest dzięki powtarzalnym skurczom mięśni otaczających torebkę stawową, efektem czego jest przywrócenie fizjologicznej gry stawowej. Działanie to zastępuje manualną mobilizację stawu wykonywaną przez terapeutę.

Gojenie złamań

Pole elektromagnetyczne wysokiej intensywności poprawia cyrkulację krwi w obszarze zabiegowym i umożliwia tworzenie tkanki naczyniowej oraz chrzęstnej. Dzięki temu następuje inicjacja przebudowy kości oraz mineralizacji chrząstki.

Stymulacja mięśni

Oddziaływanie pola elektromagnetycznego w tkance nerwowo–mięśniowej wywołuje depolaryzację nerwu oraz skurcz mięśni. Rozluźnienie lub wzmocnienie mięśni są możliwe do osiągnięcia w oparciu o wybrane częstotliwości stymulacji.

Redukcja spastyczności

Wpływ pola elektromagnetycznego na rdzeniowy poziom kontroli napięcia mięśniowego pozwala redukować spastyczność. Wykorzystanie tego mechanizmu jest wskazane w leczeniu schorzeń, w których występuje zwiększone napięcie mięśniowe.