Centrum Zdrowia Psychicznego

Centrum Zdrowia Psychicznego

Centrum Zdrowia Psychicznego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu    z dniem 01.01.2022r. dołączył do programu Pilotażowego Centrum Zdrowia Psychicznego. Centrum Zdrowia Psychicznego to miejsce, gdzie każda dorosła osoba z terenu powiatu drawskiego będzie mogła uzyskać wsparcie w zakresie usług świadczeń opieki psychiatrycznej, psychologicznej, socjalnej stacjonarnej, ambulatoryjnej i środowiskowej. Uroczyste otwarcie nastąpiło w piątek 21 stycznia 2022 roku, relacje w: 1. TVP3 2. TVP3 3. TVP3 4. TVP3 5. powiatdrawski.pl Struktura, idea Centrum Zdrowia Psychicznego  wpisują się w Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na  lata 2017- 2022 oraz  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego wprowadza działania, które są połączeniem  podstawowych zadań medycznych w zakresie zdrowia psychicznego tj. świadczenia pomocy doraźnej, środowiskowej, ambulatoryjnej i dziennej określonych w art. 5 i 5a Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r. Założenia te bezpośrednio przekładają się na komórki organizacyjne podmiotu leczniczego do których wchodzą: Punkt Zgłoszeniowo- Koordynacyjny, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Zespoły Leczenia Środowiskowego, Oddział Dzienny Psychiatryczny. W założeniu CZP obejmuje:
  • leczenie, kompleksową opiekę nad dorosłymi mieszańcami powiatu drawskiego
  • udzielanie skutecznej pomocy osobom doświadczającym kryzysu psychicznego oraz ich bliskim, oferując bezpłatną, szybką pomoc, dostosowaną do indywidualnych potrzeb pomoc w zakresie leczenia i zdrowienia,
  • odbudowę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców zamieszkujących na terenie CZP,
  • odzyskanie samosterowności w różnych obszarach życia przez osoby z doświadczeniem choroby psychicznej, osób po kryzysach psychicznych,
  • obudowa sieci satysfakcjonujących relacji interpersonalnych przez osoby z doświadczeniem choroby lub kryzysu psychicznego.
W Centrum Zdrowia Psychicznego opiekę nad dorosłymi pacjentami, bez skierowania sprawują: lekarz psychiatra, psycholog, koordynator opieki, terapeuta środowiskowy, pracownik socjalny, asystent zdrowienia. Udzielane świadczenia dla dorosłych są bezpłatne, świadczone w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.