Informacja

Informacja

Informacja

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu

informuje, że od dnia 05 lutego 2024 roku do odwołania Szpital nie świadczy usług komercyjnych na badanie

 EKG metodą Holtera i badanie ciśnienia tętniczego RR metodą Holtera.