Nabór na stanowisko lekarza

Nabór na stanowisko lekarza

Nabór na stanowisko lekarza Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu
ogłasza nabór na stanowisko –
Lekarza Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu.

Kandydat zgłaszający się powinien spełniać wymagania kwalifikacyjne zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 465 z późn. zm.):

Wymagane dokumenty

Ogólny zakres obowiązków:

Oferujemy:

W przypadku zainteresowania zachęcamy do wysłania CV drogą mailową:

szpitalkansk@pro.onet.pl lub do kontaktu telefonicznego: 94 367 12 22 wew. 127.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli:

„Informuję, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.