OGRANICZENIE ODWIEDZIN

OGRANICZENIE ODWIEDZIN

OGRANICZENIE ODWIEDZIN

Z uwagi na zwiększoną ilość sezonowych infekcji wirusowych i bezpieczeństwo epidemiologiczne  pacjentów, czasowo wprowadza się z dniem 09.02.2024 w Szpitalu MSWiA w Złocieńcu ograniczenia dotyczące odwiedzin chorych:

Prosimy o zastosowanie się do wymienionych ograniczeń.

Dziękujemy za zrozumienie i wyrozumiałość.

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

Marcin Szustak