Otwarcie przepompowni ścieków

Otwarcie przepompowni ścieków

Otwarcie zmodernizowanej przepompowni ścieków

Dnia 11 października 2023 roku odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej przepompowni ścieków funkcjonującej przy Szpitalu. W uroczystości udział wzięli: Dyrektor SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu – Ewa Giza, Wykonawca – Marek Niedźwiecki PPUH POLMAR w Łobzie,  Paulina Żukowska-Ptak – Autorka Projektu, Kierownik budowy, Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego oraz pracownicy Działu Administracyjno-Gospodarczego.

Prace realizowane były w okresie od kwietnia 2023 roku, kiedy to podpisano umowę z wykonawcą, a jej całkowity koszt wyniósł 960 436,00 zł, z czego 880 000,00 zł pokryło dofinansowanie projektu pod nazwą „Modernizacja przepompowni ścieków” z budżetu Państwa.

 

Zakres wykonanych robót modernizacyjnych:

  1. modernizacja budynku technicznego;
  2. modernizacja instalacji kanalizacyjnej przepompowni łącznie z piaskownikiem;
  3. wymianę armatury w przepompowni;
  4. montaż nowych pomp do pompowania ścieków ze stopą sprzęgającą;
  5. wykonanie szafy sterowniczej i automatyki;
  6. montaż sondy hydrostatycznej i pływaków;
  7. modernizacja studni, w której znajdują się pompy;
  8. modernizacja ogrodzenia;
  9. wykonanie prób i zagospodarowanie terenu.

Szpital położony jest około 5 km od Złocieńca, w lesie, nad jeziorem Kańsko. Ścieki z naszego zakładu są wtłaczane pod ciśnieniem do rurociągu kanalizacyjnego, który tłoczy ścieki również z pobliskich wiosek do centralnej oczyszczalni ścieków w Złocieńcu. Przepompownia, która obsługiwała Szpital została oddana do użytku pod koniec w 2005 roku i od tej pory nieprzerwanie pracowała 24 godziny na dobę. Ponad 15-o letnia, nieprzerwana eksploatacja przepompowni i związane z tym bardzo duże zużycie urządzeń, a przede wszystkim pomp ścieków oraz infrastruktury powodowało w ostatnim okresie częste awarie, które dużym wysiłkiem były usuwane przez naszych pracowników technicznych. Elementy stalowe,  konstrukcje betonowe, na skutek stałego kontaktu z agresywnym środowiskiem przetłaczanych ścieków,  były mocno przerdzewiałe a na elementach betonowych pojawiły się wykruszenia i ubytki.

Awaria i zatrzymanie pracy przepompowni mogła wygenerować bardzo wysokie koszty w związku z koniecznością transportu beczkowozami do przewozu ścieków wielkiej ilości nieczystości tłoczonych ze Szpitala do oczyszczalni w Złocieńcu.

Dodatkową okolicznością, która miała wpływ na pilną realizację tej inwestycji było niebezpieczeństwo braku zdolności naprawy pomp w przypadku awaryjnego zatrzymania pracy przepompowni. Powodem tego był brak możliwości pozyskania zapasowych urządzeń (pomp) firmy Sulzer w celu wymiany na sprawne w przypadku zatrzymania (awarii) jednej z pracujących pomp służących do przetłaczania ścieków. Przyczyną tego było zawieszenie od maja 2022 roku działalności firmy Sulzer Pumps Wastewater Poland Sp. z o.o. dostarczającej i serwisującej pompy używane w naszej przepompowni. Zamknięcie firmy Sulzer było spowodowane nałożeniem sankcji na jednego z udziałowców szwajcarskiej centrali Sulzer przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Restrykcjami objęto polskie spółki tej firmy.  W związku z powyższym działalność zawiesiły dwie spółki Sulzer w Polsce. Sulzer został wpisany na listę sankcyjną.