Punkt Szczepień zawiesza działalność

Punkt Szczepień zawiesza działalność

Punkt Szczepień zawiesza działalność

Od dnia 1 kwietnia 2022 roku Punkt Szczepień działający w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Złocieńcu – ULEGA ZAMKNIĘCIU.

Na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 3/ZŁO/PSP/2021 z dnia 01.04.2022r. działalność Punktu Szczepień Powszechnych zlokalizowana w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Złocieńcu zakończył działalność.

Uzasadnienie

W dniu 29.03.2022r. Starosta Powiatu Drawskiego zwrócił się do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o wygaszenie działalności Punktu Szczepień. Wojewoda Zachodniopomorski zwrócił się o opinię do Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Szczecinie. Po przeprowadzonej analizie punktów szczepień funkcjonujących w powiecie drawskim, ich lokalizacji oraz potencjału, a także mając na uwadze zauważalny trend spadkowy w zgłaszaniu się osób zainteresowanych szczepieniami Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Szczecinie uznał, że Punkt Szczepień Powszechnych w SP ZOZ Szpitalu Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu może zakończyć działalność .

W związku z powyższym Wojewoda Zachodniopomorski Decyzją jw. zakończył działalność Punktu Szczepień.