Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Światowy Dzień Zdrowia  Psychicznego

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

10 października to szczególna data – w tym czasie na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Celem tej inicjatywy zapoczątkowanej m.in. przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jest budowanie świadomości społecznej na temat zagadnień zdrowia psychicznego oraz mobilizowanie działań wspierających dobrostan psychiczny.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zdrowie psychiczne to dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka, a także zdolność do rozwoju i samorealizacji.

zdj.4a

Pojęcia użyte w tej definicji mają szerokie znaczenia. Ich rozumienie jest subiektywne, uwarunkowane kulturowo i środowiskowo.

plakat-4

W dniu dzisiejszym w naszej placówce odbyły się spotkania edukacyjne pacjentów z psychologiem które miały na celu zwrócić uwagę na dbałość o zdrowie psychiczne, pomoc osobom z naszego otoczenia, ulepszenia opieki medycznej nad chorymi psychicznie i na wszystkie sprawy dotyczące zaburzeń psychicznych.

zdj.5a zdj.6a

W życiu każdego człowieka przychodzą trudniejsze momenty kiedy jest „ciężko na duchu”. Jest wiele czynników, które mogą wpływać na gorsze samopoczucie. Ważne jest, zwracać uwagę m.in. na takie objawy jak obniżony nastrój, długotrwały smutek, zmęczenie, lęk. Są to nieuniknione stany, jednak w chwili utrzymywania się ich przez dłuższy czas nie lekceważmy ich, gdyż utrzymujące się tego typu symptomy mogą prowadzić do rozwijania się chorób psychicznych.

plakat-2

Terapia to nie wstyd!

Przy odpowiednim, jakościowym wsparciu psychiatrycznym, psychologicznym lub psychoterapeutycznym możliwe jest skuteczne leczenie chorób i zaburzeń psychicznych. Jeśli czujesz że Ty lub Twoi bliscy mają problem, nie wahaj się skorzystaj z pomocy.

plakat-1

W strukturach naszej placówki działa Centrum Zdrowia Psychicznego działający na trzy powiaty: drawski, łobezki oraz świdwiński sprawują opiekę nad dorosłymi pacjentami, bez skierowania: lekarz psychiatra, psycholog, koordynator opieki, terapeuta środowiskowy, pracownik socjalny, asystent zdrowienia.

plakat-3

Udzielane świadczenia dla dorosłych są bezpłatne, świadczone w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W skład Centrum Zdrowia Psychicznego wchodzą:

W CZP można otrzymać natychmiastową, bezpłatną pomoc dostosowaną do potrzeb, oraz wsparcie w opanowaniu objawów kryzysu psychicznego i w zdrowieniu. Będzie ono obejmować wizyty u psychiatry, terapię, pomoc zespołu leczenia środowiskowego, który będzie przyjeżdżać bezpośrednio do miejsca zamieszkania, pobyt na oddziale dziennym lub całodobowym.

zdj (2)a

Ponadto pacjent otrzyma m.in. pomoc w powrocie do nauki i pracy, dowie się, jak zapobiegać nawrotom kryzysu, nawiązać kontakt z opieką społeczną. Po wsparcie będzie można się zgłosić przy wszystkich niepokojących objawach oraz problemów na tle psychicznym jak bezsenność, spadek nastroju czy brak energii, w każdej trudnej sytuacji życiowej i losowej.

Ponadto pacjent otrzyma m.in. pomoc w powrocie do nauki i pracy, dowie się, jak zapobiegać nawrotom kryzysu, nawiązać kontakt z opieką społeczną. Po wsparcie będzie można się zgłosić przy wszystkich niepokojących objawach oraz problemów na tle psychicznym jak bezsenność, spadek nastroju czy brak energii, w każdej trudnej sytuacji życiowej i losowej.

Ponadto pacjent otrzyma m.in. pomoc w powrocie do nauki i pracy, dowie się, jak zapobiegać nawrotom kryzysu, nawiązać kontakt z opieką społeczną. Po wsparcie będzie można się zgłosić przy wszystkich niepokojących objawach oraz problemów na tle psychicznym jak bezsenność, spadek nastroju czy brak energii, w każdej trudnej sytuacji życiowej i losowej.