Wigilia dla pracowników Szpitala i zaproszonych Gości

Wigilia dla pracowników Szpitala i zaproszonych Gości

Wigilia dla pracowników Szpitala i zaproszonych Gości

W dniu 20 grudnia 2023 roku odbyło się Spotkanie wigilijne dla  zaproszonych gości oraz całego personelu Szpital Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu.

W atmosferze przedświątecznej,  do stołu Wigilijnego zasiedli z Panią Dyrektor, dostojni goście: Pan Stanisław Cybula – Starosta Drawski, Pani Urszula Ptak – Przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego, Pan Karol Korczyński – Z-ca Przewodniczącego Rady Powiatu Drawskiego, Pani Jolanta Banaszek – Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych w Drawsku Pomorskim, Pan Krzysztof Czerwiński – Burmistrz Drawska Pomorskiego, Pan Krzysztof Zacharzewski – Burmistrz Złocieńca, Pan Jan Szewczyk – Wójt Wierzchowa, Pan  Norbert Gorzyński – Zastępca Przewodniczącego Rady Społecznej, Pani Agnieszka Redmann – Dyrektor MGOPS w Drawsku Pomorskim, Z-ca Dyrektora MGOPS Pani Iwona Joeks – Budzyńska, Pan Jerzy Anielski – Przewodniczący Rady Powiatu Świdwińskiego, Pan Roman Kozubek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych w Świdwinie, Pani Kamila Kowalik – Dyrektor PCPR w Drawsku Pomorskim, Pani Agnieszka Zieleńczuk – Kierownik Kuratorów Rodzinnych  w Drawsku Pomorskim, Pani Beata Szczurko – Dyrektor DPS Darskowo, Pan Henryk Andrałojć – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim, Z-ca Dyrektora PUP Pani Agnieszka Kuropatnicka, Pani Barbara Głowacka – Dyrektor Sanepidu w Drawsku Pomorskim, przedstawiciele Stowarzyszenia Feniks, Pracownicy RCK w Drawsku Pomorskim, Pracownicy Centrum Zdrowia Psychicznego w Drawsku Pomorskim, oraz cały personel Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu.

IMG-20231222-WA0036

Mogliśmy gościć w tym wyjątkowym dniu, również księdza Proboszcza z Drawska Pomorskiego – Tomasz Szugalskiego, który odczytał fragment pisma świętego oraz odmówił modlitwę.

IMG-20231222-WA0012

Wszystkich przebytych  gości powitała gorąco  Pani Dyrektor Szpitala Ewa Giza, która swym wystąpieniem nadała ciepły i radosny ton spotkania w świątecznym blasku.

W oficjalnej części, znakomici goście złożyli wszystkim obecnym serdeczne życzenia świąteczne. Pani Dyrektor doceniła pracowników, dziękując wszystkim za włożony trud w wykonywaną pracę, wymieniła osiągnięte cele oraz liczne plany na kolejny rok.

Była to 5 Wigilia pełna wzajemnego zrozumienia, szacunku, wdzięczności. Dzieląc się opłatkiem wigilijnym, jako symbolem pojednania i przebaczenia towarzyszyły z serca płynące życzenia.

IMG-20231222-WA0032 IMG_0001