Zakończenie II etapu budowy nowego budynku

Zakończenie II etapu budowy nowego budynku

Zakończenie II etapu budowy nowego budynku

Z przyjemnością chcemy poinformować, że w grudniu 2022 roku skończyliśmy II etap budowy nowego budynku na potrzeby Sali terapii zajęciowej dla Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Centrum Zdrowia Psychicznego – Zespół Leczenia Środowiskowego oraz Hostelu dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych Centrum Zdrowia Psychicznego.

20230112_131137

Obecnie jesteśmy na etapie odbiorów technicznych budynku przez uprawnione instytucje. Następnie zostanie złożone Zawiadomienie o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla powiatu drawskiego w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

20221230_065706

Po pozytywnym przejściu tej procedury cały budynek będzie mógł zostać przekazany w użytkowanie pacjentom i pracownikom Oddziału LZN oraz podopiecznym Centrum Zdrowia Psychicznego – Zespół Leczenia Środowiskowego.

20230112_124627

Na parterze budynku znajduje się Sala Terapii Zajęciowej dla pacjentów Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych oraz dla pacjentów Centrum Zdrowia Psychicznego. Na I piętrze zostanie uruchomiony Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych Centrum Zdrowia Psychicznego.

20230112_131038

Do pełnego zakończenia całego zadania pozostało już tylko zagospodarowanie terenu. Zakres tej części inwestycji obejmuje między innymi wykonanie dojazdu do budynku, parkingów oraz chodników.

20221230_063052