2023 – Modernizacja dźwigów osobowych

2023 – Modernizacja dźwigów osobowych

Modernizacja dźwigów osobowych

Celem zadania pn. „Modernizacja dźwigów osobowych” jest zmodernizowanie dwóch starych, używanych 25 lat, dźwigów osobowych wraz ze zmianą automatyki i sterowania. Jeden większy „łóżkowy” z dostępem od zewnątrz budynku w celu przyjęcia pacjenta przywiezionego do zakładu sanitarką, drugi służy do transportu pacjentów wewnątrz Szpitala, tzn. przebywających u nas na leczeniu do przemieszczania pomiędzy oddziałami rehabilitacji stacjonarnej i Działem Usprawniania Leczniczego na zabiegi rehabilitacyjne.

W chwili obecnej używane są dźwigi osobowe, które zostały uruchomione w 1998 roku, tzn. w chwili obecnej dźwigi są eksploatowane już 25 lat. Urządzenia charakteryzują się dużą awaryjnością i koniecznością wzywania serwisu do unieruchomionych dźwigów. Przewidywany okres eksploatacji (resursu) wynosi 25 lat. Okres został wyznaczony w Protokole z wyznaczenia resursu dźwigu. Z uwagi na rok montażu, miejsce instalacji, dużą liczbę wykonanych jazd oraz warunki pracy dźwigów bezwzględną datą przeglądu specjalnego jest rok 2023. Jest to graniczna data wykonania resursu dźwigów w celu ich dalszej eksploatacji.

W miejsce starych i wyeksploatowanych dźwigów zostaną zamontowane nowoczesne dźwigi osobowe. W nowych dźwigach zastosowane będą najnowsze rozwiązania techniczne oraz będą dostosowane do korzystania dla osób mających problem z samodzielnym poruszaniem się, osób niesłyszącym i dla osób niedowidzących. Zostaną zlikwidowane wszelkie bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych. Znacznie poprawi się komfort pobytu pacjentów a co się z tym wiąże poprawi się również satysfakcja pacjentów Szpitala.

W Szpitalu przebywają chorzy z zaburzeniami neurologicznymi, z niedowładami kończyn, po udarach czaszkowo – mózgowych, z dysfunkcją narządu ruchu, pacjenci którzy przeszli choroby układu krążenia, po operacjach kardiochirurgicznych oraz z innymi schorzeniami układu sercowo – naczyniowego oraz kostno-mięśniowego. W związku z tym, iż większość pacjentów ma problem z samodzielnym poruszaniem się lub nie mogą poruszać się samodzielnie (leżący) dla tych pacjentów bardzo duże znaczenie mają wszelkiego rodzaju udogodnienia w korzystaniu z transportu pomiędzy piętrami Szpitala, a nowoczesne dźwigi osobowe znacznie to ułatwiają.