2023 – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIAŁU LZN

2023 – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIAŁU LZN

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIAŁU LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH

Celem termomodernizacji jest znaczne zmniejszenie kosztów wytworzenia energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz energii elektrycznej. Zdecydowane zmniejszenie uciążliwego oddziaływania kotłowni na środowisko naturalne. Budynek jest obiektem starym ponad 100-u letnim. Duże straty ciepła występują poprzez ściany zewnętrzne, dach oraz w pomieszczeniach piwnicznych przez niedocieplone fundamenty. Brak jest odpowiedniej wentylacji pomieszczeń.

Dzięki realizacji inwestycji poprawi się komfort pobytu pacjentów. Zmniejszy się wilgotność pomieszczeń pobytu pacjentów oraz gabinetów, a temperatura w budynku będzie odpowiednia i stabilna, szczególnie w okresie występowania dużych ochłodzeń. Zniknie zjawisko przemarzania niektórych ścian i występowania wilgoci na tych ścianach wewnątrz pomieszczeń. Wykonanie prawidłowej wentylacji z odzyskiem ciepła spowoduje poprawę wymiany powietrza w pomieszczeniach, w których przebywają pacjenci.

Przedmiotem inwestycji jest budynek wybudowany w 1906 roku, w którym mieści się Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych. Jest to obiekt o trzech kondygnacjach nadziemnych, całkowicie podpiwniczony z dachem stromym i poddaszem nieużytkowym. Budynek wykonano w technologii tradycyjnej murowanej, konstrukcja stropodachu drewniana. Cały zespół budynków szpitalnych, w tym również przedmiotowy budynek, znajduje się w rejestrze ochrony zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie. Planowane jest docieplenie ścian zewnętrznych od środka pomieszczeń ze względu na brak zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie na zmiany w wyglądzie elewacji zewnętrznej. Wymogiem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest zachowanie dotychczasowej elewacji z cegły licowanej oraz szachulca drewnianego.