Budowa sieci LAN oraz Wi-Fi w budynku Szpitala

Budowa sieci LAN oraz Wi-Fi w budynku Szpitala

Budowa sieci LAN oraz Wi-Fi w budynku Szpitala

Przedmiotem zadania jest wykonanie robót polegających budowie nowoczesnej sieci dostępu do danych opartej na sieci LAN oraz Wi-Fi w budynku Szpitala i połączenie go z budynkiem Administracji. Projektowana i wykonana sieć ma zapewnić dostęp do danych zarówno poprzez sieć LAN we wskazanych miejscach, jak i Wi-Fi w głównym budynku szpitala na wszystkich kondygnacjach.

Obowiązujące przepisy zobowiązują podmioty lecznicze do prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów w postaci elektronicznej tzw. EDM. W związku, z tym, że obecnie w szpitalu nie ma nowoczesnej sieci LAN i Wi-Fi, która by łączyła wszystkie gabinety i pracownie, nie ma możliwości pełnego uruchomienia prowadzenia tej dokumentacji w postaci elektronicznej.

W związku z planowanym wdrożeniem programu „Projekt e-Zdrowie w SP ZOZ MSWIA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów” finansowanego ze środków UE, inwestycja umożliwi pełne wdrożenie projektu E-ZDROWIE oraz zapewni jednolity  i szybki dostęp do sieci internetowej we wszystkich gabinetach i pracowniach we wszystkich budynkach szpitala

Realizując to zadanie, Szpital spełni obowiązujące przepisy, a szczególnie Ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.