Przebudowa łazienek dla pacjentów w budynku Szpitala

Przebudowa łazienek dla pacjentów w budynku Szpitala

Przebudowa łazienek dla pacjentów w budynku Szpitala

Celem zadania jest przebudowa istniejących łazienek i sanitariatów w celu poprawy warunków sanitarnych pobytu pacjentów oraz lepsze dostosowanie ich do korzystania przez osoby niepełnosprawne, które są leczone i rehabilitowane w naszym szpitalu poprzez likwidację barier architektonicznych.

W ramach planowanych robót budowlanych przewidziano, przede wszystkim, likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych poprzez likwidację istniejących progów w wejściach do kabin natryskowych ograniczających możliwość poruszania się osób na wózkach i przy pomocy kul inwalidzkich. Planowana jest również przebudowa kabin wc i kabin natryskowych. Pozwoli to na lepszą komunikację i usprawni możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych (zostaną też poszerzone drzwi wejściowe do kabin). Zadanie to obejmuje też wykonanie nowych okładzin ściennych i podłogowych oraz przystosowanie instalacji wodno – kanalizacyjnej do montażu armatury sanitarnej (umywalki, miski sedesowe itp.) przystosowanej do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Konieczność przebudowy łazienek wynika również z faktu, że nie spełniają one aktualnie obowiązujących standardów jakościowych, sanitarnych i użytkowych do korzystania przez pacjentów szpitala a w szczególności przez osoby niepełnosprawne.

Zadania pn. „Przebudowa łazienek dla pacjentów w budynku Szpitala” jest niezbędne dla poprawy jakości usług pacjentów leczonych na oddziałach o profilu rehabilitacyjnym. Dzięki tej inwestycji poprawi się dostępność pacjentów do sanitariatów poprzez likwidację barier architektonicznych i zamontowanie armatury sanitarnej przystosowanej do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Przebudowa pozwoli na poprawę warunków sanitarnych dzięki wykonaniu nowych okładzin ściennych i podłogowych. Nadmienić jednocześnie należy, że na każdym piętrze jest tylko po jednej łazience dla mężczyzn i osobno dla kobiet w każdej tylko po dwie kabiny wc i jedna kabina natryskowa.