bip szpital kansk

unia europejska

Dofinansowanie z budżetu państwa

znaki

Rozbudowa budynku byłego magazynu z przeznaczeniem na pomieszczenia na pracownię terapii zajęciowej

Celem inwestycji jest poprawa organizacji i warunków terapii zajęciowej dla leczących się pacjentów z Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

Planowane prace obejmą łącznie 411,39 m² powierzchni użytkowej, w tym parter 242,40 m² oraz piętro 168,99 m².
Całość zadania obejmują roboty budowlane związane z obiektami zabytkowymi: Budynkiem dawnej stajni oraz Budynkiem dawnej stolarni i prosektorium (obecnie archiwum), które wpisane są do rejestru zabytków. Teren szpitala, na którym znajdują się oba budynki, jest również wpisany do ww. rejestru zabytków.
Oba budynki zabytkowe są wolno stojące i będą połączone nową zabudową: przeszklonym łącznikiem oraz dwukondygnacyjną częścią z salą terapii i gabinetami lekarskimi na parterze, oraz z pokojami gościnnymi na poddaszu. Budynki wpisane do rejestru zabytków są parterowe. Parter (funkcja służby zdrowia) będzie stanowił razem z łącznikiem oraz z całym parterem nowej części, jeden układ funkcjonalno-przestrzenny.

W I etapie robót nie będzie wykonany przeszklony łącznik oraz przeszklony korytarz na poddaszu. Nie będą wykańczane pomieszczenia znajdujące się na poddaszu oraz pomieszczenia w części dawnej stajni. Nie zostanie wykonana również droga pożarowa. Dokończenie prac przewidziane jest w następnym etapie realizacji inwestycji

Docelową grupą są pacjenci Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych. Dzięki realizacji tego zadania powstaną pracownie, w nowych pomieszczeniach, do prowadzenia prawidłowej terapii i zajęć. Pacjenci Oddziału będą mogli być podzieleni na mniejsze podgrupy, co pozwoli na skuteczniejszą terapię, a co się z tym wiąże osiągnie się jeszcze lepsze wyniki leczenia schorzeń zaburzeń nerwicowych. Łatwiej będzie można planować zajęcia w podgrupach takich jak terapia zajęciowa, psychoterapia lub terapia z psychologiem, psychiatrą.

Dodatkowym efektem zrealizowania tego zadania będzie zwolnienie pomieszczeń w budynku głównym Szpitala, które obecnie są używane przez pacjentów Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych na pracownię terapii zajęciowej i przeznaczyć je na potrzeby Działu Usprawniania Leczniczego.

Aktualności

Depresja u nastolatków

Depresja u nastolatków

23-02-2021

Depresja nastolatków, zwana inaczej depresją młodzieńczą, to jedno z najczęściej diagnozowanych zaburzeń wieku adolescencji...

Punkt szczepień COVID-19

Punkt szczepień COVID-19

18-01-2021

Szanowni Państwo, w Szpitalu został uruchomiony punkt szczepień! Każdy z Państwa będzie mógł się zaszczepić w naszym Szpitalu!.....

Galeria

Kontakt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu