Oddział Dzienny Psychiatryczny w Drawsku Pomorskim

Oddział Dzienny Psychiatryczny w Drawsku Pomorskim

Oddział Dzienny Psychiatryczny w Drawsku Pomorskim

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu
Dzienny Oddział Psychiatryczny
ul. Obrońców Westerplatte 11 (I piętro)
78-500 Drawsko Pomorskie

nr tel.: 519 652 969

oddział_dzienny_psychiatryczny (13)

Działalność Oddziału Psychiatrycznego Dziennego skierowana jest do osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi wymagającymi pomocy specjalistycznej wykraczającej poza możliwości Poradni Zdrowia Psychicznego, ale nie wymagających przebywania całodobowego w oddziałach zamkniętych. Charakteryzuje się kompleksowym podejściem i jednoczesnym umożliwieniem pozostawania Pacjenta, podczas leczenia, w jego naturalnym środowisku jakim jest dom, rodzina, znajomi. Ukierunkowana jest ona na diagnozowanie oraz leczenie poprzez różne formy terapii i rehabilitacji.

Pobyt w Oddziale finansowanych jest przez NFZ i jest nieodpłatny. Odbywa się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza psychiatrę lub lekarz pierwszego kontaktu.

Poprzez zastosowanie różnych form pomocy – oddziaływania terapeutycznego i rehabilitacyjnego oraz edukacji dąży się do nie tylko odtworzenia, ale również utrzymania umiejętności z zakresu:

 • nawiązywania i utrzymywania kontaktów międzyludzkich,
 • rozwiązywania problemów pojawiających się w życiu codziennym pacjentów,
 • pełnienia określonych ról nie tylko rodzinnych ale i społecznych.

Działalność oddziału skierowana jest do osób z:

 • organicznymi zaburzeniami psychicznymi włącznie z zespołami objawowymi,
 • zaburzeniami schizotypowymi i urojeniowymi oraz schizofrenią,
 • zaburzeniami nastroju,
 • niepełnosprawnością intelektualną,
 • całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Działalność Oddziału Psychiatrycznego Dziennego realizowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

Pacjent po zajęciach wraca do swojego domu

Okres korzystania z różnych form proponowanej terapii może trwać do 3 miesięcy. W zależności od potrzeb indywidualnych Pacjenta. Ma on możliwość skorzystania z:

 • specjalistycznej opieki lekarskiej psychiatrycznej,
 • opieki pielęgniarskiej,
 • opieki psychologicznej,
 • psychoterapii zarówno grupowej, jak też indywidualnej,
 • zajęć z psychoedukacji,
 • terapii zajęciowej obejmującej między innymi muzykoterapię, arteterapię, trening umiejętności społecznych, biblioterapię, relaksację, silwoterapię (oddziaływanie poprzez naturę).