Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych rozpoczął swoją działalność na początku lutego 2008r a oficjalne otwarcie nastąpiło 4 marca 2008r

otwarcie

Koordynator Oddziału: Andrzej Waniewski

lekarz specjalista psychiatrii, seksuolog, psycholog, psychoterapeuta.

OLZN

Zespół terapeutyczny OLZN, pracujący z pacjentami to grono wysoko wyspecjalizowanych specjalistów tj. lekarze psychiatrzy, psycholodzy kliniczni, psychoterapeuci, terapeuci zajęciowi oraz pozostała kadra pielęgniarska.

Oddział ma charakter stacjonarny, obejmuje opieką pacjentów z całej Polski zarówno mundurowych jak i pacjentów cywilnych cierpiących z powodu:

 • F40-F 48 Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną
 • F 50-F59 Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
 • F 60-F69 Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych.

Przeciwwskazaniem do pobytu w naszym oddziale jest:

 • głębokie zaburzenia osobowości(z zachowaniami agresywnymi, autoagresywnymi)
 • aktualne myśli samobójcze
 • stan po próbie samobójczej dokonanej w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
Kańsk-2011-446

Program oddziaływań terapeutycznych obejmuje:

 1. psychoterapia grupowa
 2. psychoterapia indywidualna
 3. społeczność terapeutyczna
 4. indywidualne rozmowy z psychologiem
 5. psychoedukacja
 6. warsztaty antystresowe
 7. muzyko-relaksacja
 8. leczenie farmakologiczne stosowane jest w tylko sytuacjach koniecznych jako metoda wspierająca.

Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania z Poradni Zdrowia Psychicznego od lekarza specj.psychiatrii. Skierowanie na druku A4, wzór skierowania zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2018r (Dz.U.z 2018 poz.2475).

– wzór skierowana – .pdf

 

Oryginał skierowania prosimy wysłać na adres naszego szpitala, dołączyć proszę swój nr telefonu i adres. Po kwalifikacji, pacjent otrzymuje inf. w formie listownej o zakwalifikowaniu z przewidywanym terminem pobytu lub o braku zakwalifikowania.

Nr kontaktowy bezpośredni na OLZN:

 • 500-144-002
 • 94 36 712-23 wew.117

(uroczyste otwarcie Oddziału LZN – Kliknij!!!)