Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
Lekarz kierujący oddziałem: lek. med. WAHAB AL KWAIK specjalista chorób wewnętrznych.
Pielęgniarka oddziałowa: mgr. pielęgniarstwa Beata Mamzer
Kontakt 513 194 963 94 367 12 22 REJESTRACJA w. 101 IZBA PRZYJĘĆ w. 102 DYŻURKA PIELĘGNIAREK w.108 PRACOWNIA BADAŃ CZYNNOŚCIOWYCH w.109 GABINET LEKARZY w. 105

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Rehabilitacja kardiologiczna prowadzona jest w ramach wyodrębnionych grup świadczeń dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuacje leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego.

Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną w ramach kontynuacji leczenia jest wystawiane przez lekarza oddziału kardiologicznego, kardiochirurgicznego, chorób wewnętrznych, pediatrycznego oraz lekarza poradni kardiologicznej, rehabilitacyjnej.

Czas trwania leczenia:

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, rehabilitacja może zostać przedłużona decyzją lekarza prowadzącego, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału NFZ.

Zadaniem oddziału jest kompleksowa rehabilitacja pacjentów:

Oddział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczno – leczniczy.

Celem zakwalifikowania do leczenia w oddziale należy dostarczyć skierowanie wraz z dokumentacją medyczną dotyczącą przebiegu dotychczasowego leczenia, która podlega rozpatrzenia przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Dyrektora Szpitala