Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
Lekarz kierujący oddziałem: lek. med. WAHAB AL KWAIK specjalista chorób wewnętrznych.
Pielęgniarka oddziałowa: mgr. pielęgniarstwa Beata Mamzer
Kontakt 513 194 963 94 367 12 22 REJESTRACJA w. 101 IZBA PRZYJĘĆ w. 102 DYŻURKA PIELĘGNIAREK w.108 PRACOWNIA BADAŃ CZYNNOŚCIOWYCH w.109 GABINET LEKARZY w. 105

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Rehabilitacja kardiologiczna prowadzona jest w ramach wyodrębnionych grup świadczeń dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuacje leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego.

Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną w ramach kontynuacji leczenia jest wystawiane przez lekarza oddziału kardiologicznego, kardiochirurgicznego, chorób wewnętrznych, pediatrycznego oraz lekarza poradni kardiologicznej, rehabilitacyjnej.

Czas trwania leczenia:

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, rehabilitacja może zostać przedłużona decyzją lekarza prowadzącego, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału NFZ.

Zadaniem oddziału jest kompleksowa rehabilitacja pacjentów:

Oddział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczno – leczniczy.

Celem zakwalifikowania do leczenia w oddziale należy dostarczyć skierowanie wraz z dokumentacją medyczną dotyczącą przebiegu dotychczasowego leczenia, która podlega rozpatrzenia przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Dyrektora Szpitala

Czytaj więcej

Nabór na stanowisko Lekarz – Psychiatra
16 kwietnia, 2024

Nabór na stanowisko Lekarz – Psychiatra

Czytaj więcej
Nabór na stanowisko specjalisty ds. księgowo-płacowych
11 kwietnia, 2024

Nabór na stanowisko specjalisty ds. księgowo-płacowych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. księgowo-płacowych […]

Czytaj więcej
NABÓR NA STANOWISKO REJESTRATORKI MEDYCZNEJ
15 stycznia, 2024

NABÓR NA STANOWISKO REJESTRATORKI MEDYCZNEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu ogłasza nabór na stanowisko rejestratorki medycznej […]

Czytaj więcej
NABÓR NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI
28 listopada, 2023

NABÓR NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu ogłasza nabór na stanowisko Pielęgniarki odcinkowej Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej […]

Czytaj więcej
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych
28 listopada, 2023

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu ogłasza konkurs ofert […]

Czytaj więcej
Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi
15 października, 2023

Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi

15 października 2023 roku przypada Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Celem wprowadzenia tego dnia jest uświadomienie jak ważna jest profilaktyka, regularna samokontrola piersi i diagnostyka […]

Czytaj więcej
XXVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Poznaniu
13 października, 2023

XXVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Poznaniu

W dniach 28-29 września 2023r odbył się XXVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Poznaniu. Było to najważniejsze spotkanie naukowe i edukacyjne środowiska kardiologów w Polsce […]

Czytaj więcej
Spotkania Pacjentów Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej z personelem
7 września, 2023

Spotkania Pacjentów Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej z personelem

W dniach 4 i 5 września br. odbyły się cykliczne spotkania społeczności Pacjentów Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej z personelem […]

Czytaj więcej
Nowa karetka sanitarna typu A2
7 sierpnia, 2023

Nowa karetka sanitarna typu A2

Mamy przyjemność poinformować, że dzięki dofinansowaniu ze środków z budżetu państwa zakupiliśmy nowoczesną karetkę sanitarną typu A2 z wyposażeniem (tzw. transportową) […]

Czytaj więcej
Tydzień dla serca-profilaktyka chorób serca 17-26 kwietnia 2023 r.!
17 kwietnia, 2023

Tydzień dla serca-profilaktyka chorób serca 17-26 kwietnia 2023 r.!

W tych dniach w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Złocieńcu zorganizowano Tydzień dla serca, głównym organizatorem akcji jest ODDZIAŁ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ (…)

Czytaj więcej
BTL 6000 SIS SUPER INDUKCYJNA STYMULACJA
7 października, 2022

BTL 6000 SIS SUPER INDUKCYJNA STYMULACJA

Chcemy poinformować, że zakupiliśmy i uruchomiliśmy kolejne nowoczesne urządzenie o nazwie BTL–6000 SIS […]

Czytaj więcej
Terapia rezonansem stochatycznym
8 września, 2021

Terapia rezonansem stochatycznym

Na początku września Szpital rozszerzył swoją ofertą zabiegów rehabilitacyjnych o nowy i nowatorski zabieg - Rezonans stochastyczny...

Czytaj więcej
Realizacja umowy współfinansowanej ze środków UE
11 maja, 2020

Realizacja umowy współfinansowanej ze środków UE

Szpital nasz jest już na końcowym etapie realizacji umowy o dofinansowanie ze środków z funduszy unijnych projektu nr POIS.09.02.00-00-0170/19-00 pn. „Remont Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz ich doposażenie w nowy sprzęt medyczny” .....

Czytaj więcej
Spotkanie wigilijne
17 grudnia, 2019

Spotkanie wigilijne

We wtorek, 17 grudnia 2019 roku, w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Złocieńcu odbyło się doroczne uroczyste spotkanie wigilijne pracowników oraz zaproszonych gości.

Czytaj więcej
Umowa o dofinansowanie projektu ze środków UE
16 października, 2019

Umowa o dofinansowanie projektu ze środków UE

W dniu 10 października 2019 roku w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Sali Kolumnowej została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Remont Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz ich doposażenie w nowy sprzęt medyczny”.

Czytaj więcej
Nowa aparatura medyczna w Szpitalu
27 września, 2019

Nowa aparatura medyczna w Szpitalu

Szpital zakupił i uruchomił nowoczesny aparat do testów wysiłkowych (ergospirometr) oraz kardiomonitor.

Czytaj więcej