Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Stacjonarnej – usługa płatna

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Stacjonarnej – usługa płatna
KONTAKT: Aneta Dąbrowska - Pielęgniarka Oddziałowa tel. 513 194 958 tel. 94 36 71 222 w. 103 e-mail: szpitalkansk@pro.onet.pl SPIS TELEFONÓW ODDZIAŁU: Dyżurka pielęgniarek: 513 194 958 94 36 71 222 w. 103 Lekarze w. 111

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Stacjonarnej – usługa płatna

ZASADY PRZYJĘĆ PACJENTÓW do SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu

POBYT KOMERCYJNY REHABILITACYJNY

Stawka dzienna: 250,00 zł, która obejmuje koszt:

 • opieki pielęgniarskiej,
 • konsultacji i nadzoru lekarza sprawującego opiekę medyczną nad pacjentami Oddziału,
 • zakwaterowania,
 • wyżywienia (3 posiłki dziennie),
 • pięciu procedur rehabilitacyjnych ustalonych przez lekarza indywidualnie dla pacjenta w zależności od stanu zdrowia (usprawnianie przez 6 dni w tygodniu minimum 120 min. na dobę w trybie przed i popołudniowym od poniedziałku do piątku, oraz 40 min. w trybie przedpołudniowym w soboty),
 • leków (tylko w stanach nagłych),
 • opieki duszpasterskiej,

Opłata za pobyt nie obejmuje kosztu:

 • dodatkowych zabiegów (powyżej 5 procedur rehabilitacyjnych),
 • konsultacji lekarzy specjalistów,
 • badań laboratoryjnych, za wyjątkiem sytuacji nagłych (zagrożenia życia),
 • zaordynowanych leków niezbędnych do modyfikacji leczenia schorzeń przewlekłych Pacjenta,
 • badań obrazkowych (rtg, usg, TK itp),
 • transportu sanitarnego do innej placówki leczniczej (za wyjątkiem sytuacji nagłych), czy do miejsca zamieszkania.

Zakwaterowanie w zależności od stanu zdrowia pacjenta – możliwość pobytu w 2-osobowych salach.

Pacjenta obowiązuje podczas pobytu Regulamin Szpitala.

Wstępna kwalifikacja do przyjęcia odbywa się poprzez weryfikację przez Lekarza przesłanej pełnej dokumentacji medycznej dot. schorzenia i ogólnego stanu zdrowia Pacjenta. Ostateczna kwalifikacja nastąpi podczas badania Chorego przez Lekarza na Izbie Przyjęć w dniu przyjęcia.

Pacjent (lub opiekun prawny) przed przyjęciem na Oddział podpisuje umowę ze Szpitalem
Z treścią umowy można się tutaj zapoznać (kliknij!!!).

Przyjęcie pacjenta następuje po kwalifikacji lekarskiej oraz dokonaniu przedpłaty gotówką lub przelewem bankowym na konto Szpitala:

94 1130 1176 0022 2032 7620 0004
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny
MSWiA w Złocieńcu
78-520 Złocieniec
ul. Kańsko 1

Odpłatność za pobyt należy uiścić dopiero po zakwalifikowaniu do rehabilitacji, najpóźniej w dniu przyjęcia.