Remont Oddziałów z doposażeniem w sprzęt medyczny

Remont Oddziałów z doposażeniem w sprzęt medyczny

Remont Oddziałów z doposażeniem w sprzęt medyczny

logo

Z końcem czerwca 2020 roku zakończyliśmy realizację umowy o dofinansowanie ze środków z funduszy unijnych projektu nr POIS.09.02.00-00-0170/19-00 pn. „Remont Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz ich doposażenie w nowy sprzęt medyczny” w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

20200625_094153

Zadanie remontowe polegało na modernizacji wewnętrznej infrastruktury technicznej Szpitala w obrębie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej (wraz z Działem Usprawniania Leczniczego) wraz z wymianą instalacji elektrycznej i oświetleniowej (montaż oświetlenia energooszczędnego typu LED). Prace prowadzone były w trzech głównych etapach:
1. Remont Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej.
2. Remont Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej.
3. Remont Działu Usprawniania Leczniczego.
Prace objęły łącznie 2 256,50 m2 powierzchni użytkowej budynku głównego Szpitala, w tym 1 691,60 m2 w obrębie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej (wraz z Działem Usprawniania Leczniczego) oraz 564,90 m2 w obrębie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej. Celem zadania było przede wszystkim pełne dostosowanie obiektu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 roku dotyczącego warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia wykonującego działalność leczniczą. Także poprawa komfortu i bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów wspieranych oddziałów oraz warunków pracy personelu medycznego.

Zadanie związane z doposażeniem Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej oraz Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej (wraz z Działem Usprawniania Leczniczego) w aparaturę medyczną objęło zakup:

 • Łóżek szpitalnych z szafką przyłóżkową – 57 kpl,
 • Spirometru – 1 szt.,
 • Aparatu do EKG 12-kanałowy – 1 szt.,
 • Aparatu do terapii falą uderzeniową z laserem wysokoenergetycznym – 1 szt.,
 • Ssaka elektrycznego – 1 szt.,
 • Zestawu do ćwiczeń w odciążeniu UGUL z osprzętem i stołem terapeutycznym – 2 kpl.,
 • Bieżni medycznej do treningów lokomocji – 2 szt.,
 • Zestawu do natrysku płaszczowego – 1 szt.,
 • Platformy statyczno-dynamiczna do ćwiczeń – 1 szt.,
 • Podnośnika jezdnego w zestawie z siedziskami – 2 szt.,
 • Aparatu do Krioterapii oparami ciekłego azotu – 1 szt.,
 • Rejestratora EKG 3-kanałowy (Holter EKG) – 4 szt.,
 • Kompletu mebli medycznych – 1 kpl.

Celem zadania było zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń medycznych z zakresu leczenia chorób układu krążenia oraz chorób układu kostno–stawowo–mięśniowego oraz podwyższenie jakości wykonywanych usług zdrowotnych. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa leczenia i komfort pobytu Pacjentów, została jeszcze bardziej poszerzona oferta zabiegowa szpitala zgodnie z trendami nowoczesnej rehabilitacji.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zaistnienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, w ramach niniejszego projektu, można zawiadomić Ministerstwo Rozwoju za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem
formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju

logo_ezdrowie_UE

Szpital nasz jest już na końcowym etapie realizacji umowy o dofinansowanie ze środków z funduszy unijnych projektu nr POIS.09.02.00-00-0170/19-00 pn. „Remont Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz ich doposażenie w nowy sprzęt medyczny” w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

kinezyterapia

W kwietniu firmy, które zostały wybrane w postępowaniach przetargowych na dostawę wyposażenia i sprzętu medycznego, zakończyły realizację dostaw zgodnie z podpisanymi umowami. Przedmiotem dostawa było nowe wyposażenie i sprzęt medyczny:

 • Łóżka szpitalne z szafką przyłóżkową – 57 kpl,
 • Spirometr – 1 szt.,
 • Aparat do EKG 12-kanałowy – 1 szt.,
 • Aparat do terapii falą uderzeniową z laserem wysokoenergetycznym – 1 szt.,
 • Ssak elektryczny – 1 szt.,
 • MEDEN – INMED Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wenedów 2 w Koszalinie:
 • Zestaw do ćwiczeń w odciążeniu UGUL z osprzętem i stołem terapeutycznym kpl. – 2 szt.,
 • Bieżnia medyczna do treningów lokomocji – 2 szt.,
 • Zestaw do natrysku płaszczowego – 1 szt.,
 • Platforma statyczno-dynamiczna do ćwiczeń – 1 szt.,
 • Podnośnik jezdny w zestawie z siedziskami – 2 szt.,
 • Aparat do Krioterapii oparami ciekłego azotu – 1 szt.,
 • Rejestrator EKG 3-kanałowy (Holter EKG) – 4 szt.,
 • Komplet mebli medycznych – 1 kpl.
IMG-20200511-WA0002

W dniu 29 kwietnia 2020 roku został również zakończony remont Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej. Prace były realizowane przez firmę KASPIOL-BUD Piotr Fijołek ze Złocieńca.

IMG-20200511-WA0012

Prace polegały na remoncie i modernizacji wewnętrznej infrastruktury technicznej Szpitala w obrębie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Działem Usprawniania Leczniczego wraz z wymianą instalacji elektrycznej i oświetleniowej (montaż oświetlenia energooszczędnego typu LED).

Celem zadania jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń medycznych z zakresu leczenia chorób układu krążenia oraz chorób układu kostno–stawowo–mięśniowego oraz podwyższenie jakości wykonywanych usług zdrowotnych. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa leczenia i komfort pobytu Pacjentów, zostanie jeszcze bardziej poszerzona oferta zabiegowa szpitala zgodnie z trendami nowoczesnej rehabilitacji.

Zakres projektu obejmuje działania zmierzające do osiągnięcia zaplecza infrastrukturalnego pozwalającego na sprawne, szybkie i efektywne realizowanie świadczeń medycznych w zakresie chorób układu krążenia oraz chorób układu kostno– stawowo – mięśniowego. Poszerzenie oferty zabiegowej szpitala umożliwi bardziej kompleksową rehabilitację chorych poprzez stosowanie nowocześniejszych metod rehabilitacji, poprawiając tym samym efektywność leczenia. Projekt zakłada wsparcie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej wraz z Działem Usprawniania Leczniczego – taki zakres projektu pozwoli poprawić jakość pobytu pacjentów w Szpitalu oraz poszerzy ilość oferowanych usług medycznych, co pozwoli na pełną realizację zleceń lekarskich oraz zakontraktowanych procedur medycznych (kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia). Mowa jest o zakupie sprzętu, którym szpital nie dysponował, a którego zakup pozwoli na bardziej kompleksową rehabilitację chorych poprzez stosowanie nowocześniejszych metod rehabilitacji i zabiegów fizykoterapeutycznych. W istotny sposób wpłynie to na zwiększenie dostępności i poprawę jakości świadczonych usług medycznych. Przeprowadzenie projektu pozwoli na poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz opieki nad pacjentami oraz ich komfortu pobytu.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zaistnienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, w ramach niniejszego projektu, można zawiadomić Ministerstwo Rozwoju za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem
formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju

logo

W Szpitalu trwa remont Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej oraz Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz dostawy nowego sprzętu medycznego

W dniu 5 marca 2020 r. w Złocieńcu podpisano umowy na dostawę, montaż firmami:

  1. Specjalistyczna Hurtownia Medyczna REXOMED Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mącznej 31 w Szczecinie:

 • Rejestrator EKG 3-kanałowy (Holter EKG) – 4 szt.,
  2. BTL Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leonidasa 49 w Warszawie:

 • Komplet mebli medycznych – 1 kpl.

Wykonawcy zostali wybrani w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego opublikowanego w Bazie konkurencyjności na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

logo

W dniu 5 marca 2020 r. w Złocieńcu podpisano umowy na dostawę, montaż firmami:

  1. Specjalistyczna Hurtownia Medyczna REXOMED Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mącznej 31 w Szczecinie:

 • Rejestrator EKG 3-kanałowy (Holter EKG) – 4 szt.,
  2. BTL Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leonidasa 49 w Warszawie:

 • Komplet mebli medycznych – 1 kpl.

Wykonawcy zostali wybrani w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego opublikowanego w Bazie konkurencyjności na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zaistnienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, w ramach niniejszego projektu, można zawiadomić Ministerstwo Rozwoju za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem
formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju

logo

W dniu 21 stycznia 2020 r. w Złocieńcu podpisano umowy na:

„Dostawę nowego sprzętu medycznego w ramach zadania:
Remont Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz ich doposażenie w nowy sprzęt medyczny”.

Przedmiotem umów jest dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń. Umowy podpisano z następującymi firmami:

  1. STIEGELMEYER Sp. z o.o. z siedzibą w m. Grubno 63, 86-212 Stolno:

 • Łóżka szpitalne z szafką przyłóżkową – 57 kpl,
  2. BTL Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leonidasa 49 w Warszawie:

 • Spirometr – 1 szt.,
 • Aparat do EKG 12-kanałowy – 1 szt.,
 • Aparat do terapii falą uderzeniową z laserem wysokoenergetycznym – 1 szt.,
  3. Specjalistyczna Hurtownia Medyczna REXOMED Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mącznej 31 w Szczecinie:

 • Ssak elektryczny – 1 szt.,
  4. MEDEN – INMED Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wenedów 2 w Koszalinie:

 • Zestaw do ćwiczeń w odciążeniu UGUL z osprzętem i stołem terapeutycznym kpl. – 2 szt.,
 • Bieżnia medyczna do treningów lokomocji – 2 szt.,
 • Zestaw do natrysku płaszczowego – 1 szt.,
 • Platforma statyczno-dynamiczna do ćwiczeń – 1 szt.,
 • Podnośnik jezdny w zestawie z siedziskami – 2 szt.,
 • Aparat do Krioterapii oparami ciekłego azotu – 1 szt.,

Wykonawcy zostali wybrani w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Jednocześnie ogłoszono dodatkowe postępowanie, które zostało opublikowane w Bazie konkurencyjności na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl, na dostawę:

 • Rejestrator EKG 3-kanałowy (Holter EKG) – 4 szt.,
 • Komplet mebli medycznych – 1 kpl.

Powodem ogłoszenia dodatkowego postępowania było to, iż nie złożono ofert na dostawę ww. sprzętu i wyposażenia w pierwszym postępowaniu o zamówienie publiczne.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zaistnienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, w ramach niniejszego projektu, można zawiadomić Ministerstwo Rozwoju za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem
formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju

logo

W dniu 7 stycznia 2020 roku Szpital podpisał umowę z firmą KASPIOL-BUD Piotr Fijołek w Złocieńcu na realizację części zadania obejmującego „Remont Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej”.

Wykonawca został wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Przedmiotem zamówienia jest remont i modernizacja wewnętrznej infrastruktury technicznej Szpitala w obrębie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej (wraz z Działem Usprawniania Leczniczego) wraz z wymianą instalacji elektrycznej i oświetleniowej (montaż oświetlenia energooszczędnego typu LED).

Celem jest dostosowanie obiektu do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz.595), a także poprawa komfortu i bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów wspieranych oddziałów oraz warunków pracy personelu medycznego.

Prace prowadzone będą w dwóch Oddziałach Szpitala:

 • Remont Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej
 • Remont Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej (wraz z Działem Usprawniania Leczniczego)

Zakres planowanych prac remontowych w szczególności obejmie:

 • wewnętrzne linie zasilające i tablice rozdzielcze,
 • instalacje oświetlenia podstawowego, awaryjnego i nocnego,
 • instalacje oświetlenia dodatkowego o zajętości pomieszczeń,
 • instalacje gniazd wtykowych,
 • renowacje wewnętrznych drzwi klatek schodowych i wejściowych do sal chorych,
 • renowacja stolarki okiennej i drzwiowej,
 • ochronę narożników oraz montaż odbojników i poręczy na korytarzach,
 • remont sal chorych, gabinetów i korytarzy (położenie gładzi i tynków, malowanie etc.).

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zaistnienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, w ramach niniejszego projektu, można zawiadomić Ministerstwo Rozwoju za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem
formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju

logo

W dniu 10 października 2019 roku w siedzibie Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 w Sali Kolumnowej o godz. 12:00 Pani Ewa Giza Dyrektor Samodzielnego Publicznego ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu podpisała umowę o dofinansowanie projektu nr POIS.09.02.00-00-0170/19-00 „Remont Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz ich doposażenie w nowy sprzęt medyczny” w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Umowę z ramienia Ministerstwa Zdrowia podpisał Podsekretarz Stanu Pan Sławomir Gadomski.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 899 400 zł.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń medycznych z zakresu leczenia chorób układu krążenia oraz chorób układu kostno–stawowo–mięśniowego oraz podwyższenie jakości wykonywanych usług zdrowotnych. Nastąpi poprawa bezpieczeństwa leczenia i komfort pobytu Pacjentów, zostanie jeszcze bardziej poszerzona oferta zabiegowa szpitala zgodnie z trendami nowoczesnej rehabilitacji.

Zakres projektu obejmuje działania zmierzające do osiągnięcia zaplecza infrastrukturalnego pozwalającego na sprawne, szybkie i efektywne realizowanie świadczeń medycznych w zakresie chorób układu krążenia oraz chorób układu kostno– stawowo – mięśniowego. Poszerzenie oferty zabiegowej szpitala umożliwi bardziej kompleksową rehabilitację chorych poprzez stosowanie nowocześniejszych metod rehabilitacji, poprawiając tym samym efektywność leczenia. Projekt zakłada wsparcie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej wraz z Działem Usprawniania Leczniczego – taki zakres projektu pozwoli poprawić jakość pobytu pacjentów w Szpitalu oraz poszerzy ilość oferowanych usług medycznych, co pozwoli na pełną realizację zleceń lekarskich oraz zakontraktowanych procedur medycznych (kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia). Mowa o zakupie sprzętu, którym aktualnie szpital nie dysponuje, a którego zakup pozwoli na bardziej kompleksową rehabilitację chorych poprzez stosowanie nowocześniejszych metod rehabilitacji i zabiegów fizykoterapeutycznych, między innymi: Platforma statyczno – dynamiczna do ćwiczeń, Aparat do terapii falą uderzeniową i laserem wysokoenergetycznym, Bieżnia medyczna do treningów lokomocji. W istotny sposób wpłynie to na zwiększenie dostępności i poprawę jakości świadczonych usług medycznych. Przeprowadzenie projektu pozwoli na poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz opieki nad pacjentami oraz ich komfortu pobytu.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zaistnienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, w ramach niniejszego projektu, można zawiadomić Ministerstwo Rozwoju za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem
formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju