bip szpital kansk

unia europejska

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

 

Oddziałem kieruje

lek. med. Katarzyna Nieczkowska

specjalista rehabilitacji medycznej.

 

Świadczenia przeznaczone dla świadczeniobiorców, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego, w szczególności świadczeniobiorców po urazach, zabiegach operacyjnych, zaostrzeniach chorób przewlekłych, którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.
Skierowanie na rehabilitacje ogólnoustrojową wystawia lekarz oddziału urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, ginekologicznego, urologicznego oraz w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych lekarz poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej.
Do skierowania powinna być dołączona aktualna dokumentacja medyczna lub kopia, potwierdzająca rozpoznanie.
NFZ finansuje czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych dla jednego świadczeniobiorcy od 3 do 6 tygodni. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemna zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Zadaniem Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej jest kompleksowa rehabilitacja pacjentów:

  • z zaburzeniami neurologicznymi (chorzy z niedowładami, po urazach mózgowych itp.),
  • z przewlekłymi schorzeniami neurologicznymi o typie zwyrodnieniowo-zapalnym (np. SM, choroba Parkinsona),
  • po zabiegach neurochirurgicznych,
  • z dysfunkcją narządu ruchu,
  • po operacjach ortopedycznych,
  • z przewlekłymi schorzeniami reumatologicznymi, ortopedycznymi zarówno na tle zwyrodnieniowym jak i urazowym,
  • rehabilitacja pourazowa itp.

SPIS TELEFONÓW ODDZIAŁU:

tel. 94-36-71-222
Lekarze – tel. wew. 111,
Dyżurka pielęgniarek – tel. wew. 103,

Aktualności

Konkurs na stanowisko Z-ca Gł. Księgowego

Konkurs na stanowisko Z-ca Gł. Księgowego

2-01-2020

Dyrektor ogłasza konkurs na stanowisko Z-ca Gł. Księgowego SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu...

Życzenia świąteczne i na Nowy Rok 2020

Życzenia świąteczne i na Nowy Rok 2020

23-12-2019

W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok ....

Galeria

Kontakt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu