bip szpital kansk

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

 

Oddziałem kieruje

lek. med. Katarzyna Nieczkowska

specjalista rehabilitacji medycznej.

 

Świadczenia przeznaczone dla świadczeniobiorców, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego, w szczególności świadczeniobiorców po urazach, zabiegach operacyjnych, zaostrzeniach chorób przewlekłych, którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.
Skierowanie na rehabilitacje ogólnoustrojową wystawia lekarz oddziału urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, ginekologicznego, urologicznego oraz w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych lekarz poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej.
Do skierowania powinna być dołączona aktualna dokumentacja medyczna lub kopia, potwierdzająca rozpoznanie.
NFZ finansuje czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych dla jednego świadczeniobiorcy od 3 do 6 tygodni. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemna zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Zadaniem Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej jest kompleksowa rehabilitacja pacjentów:

  • z zaburzeniami neurologicznymi (chorzy z niedowładami, po urazach mózgowych itp.),
  • z przewlekłymi schorzeniami neurologicznymi o typie zwyrodnieniowo-zapalnym (np. SM, choroba Parkinsona),
  • po zabiegach neurochirurgicznych,
  • z dysfunkcją narządu ruchu,
  • po operacjach ortopedycznych,
  • z przewlekłymi schorzeniami reumatologicznymi, ortopedycznymi zarówno na tle zwyrodnieniowym jak i urazowym,
  • rehabilitacja pourazowa itp.

SPIS TELEFONÓW ODDZIAŁU:

tel. 94-36-71-222
Lekarze – tel. wew. 111,
Dyżurka pielęgniarek – tel. wew. 103,

Aktualności

Spotkanie z Wiceministrem MSWiA

Spotkanie z Wiceministrem MSWiA

18-09-2019

W piątek 2 sierpnia 2019 roku w Szpitalu odbyła się wizyta robocza gości, na czele z Wiceministrem MSWiA Krzysztofem Kozłowskim

Pomost

Pomost

17-09-2019

W połowie września został zmodernizowany pomost na terenie Szpitala, na jeziorze Kańsko (...)

Galeria

Kontakt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu