Administracja

Administracja

Administracja

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu

solid-location-dot

ul. Kańsko 1
78-520 Złocieniec
NIP: 253-00-98-261
REGON 330086948

SPIS TELEFONÓW:

solid-fax

94-37-21-453 (fax)

Dyrektor

Ewa Giza

Z-ca dyrektora ds. medycznych

Marcin Szustak

Główna Księgowa

Jolanta Iwin-Garzyńska

Kierownik Działu adm.-gosp.

Krzysztof Jach