O szpitalu

O szpitalu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu leczy pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w: Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej oraz Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, w Poradni Rehabilitacyjnej, wykonuje zabiegi ambulatoryjne w Dziale Usprawniania Leczniczego oraz w Centrum Zdrowia Psychicznego

Przyjmuje również pacjentów na pobyt rehabilitacyjny komercyjny w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej.

Szpital przyjmuje pacjentów z terenu całej Polski.

Zadaniem Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej jest kompleksowa rehabilitacja osób z zaburzeniami neurologicznymi (chorzy z niedowładami, po udarach czaszkowo – mózgowych itp.), z dysfunkcji narządu ruchu oraz rehabilitacja pourazowa.

Zadaniem Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej jest rehabilitacja pacjentów, którzy przeszli choroby układu krążenia, po operacjach kardiochirurgicznych oraz inne schorzenia układu sercowo – naczyniowego.

Zadaniem Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych jest kompleksowa terapia pacjentów z wybranymi problemami emocjonalnymi.

Dział Usprawnia Leczniczego, który jest dobrze wyposażony w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, prowadzi programy rehabilitacyjne wspomagane zabiegami z kinezyterapii, fizykoterapii, masaży oraz edukacją zdrowotną. Program realizowany jest przez doświadczony zespół terapeutów oraz logopedów i psychologa klinicznego.

Przyjmujemy również pacjentów w Centrum Zdrowia Psychicznego w lokalizacji w Drawsku Pomorskim. W skład Centrum wchodzą:

  1. Poradnia Zdrowia Psychicznego 
  2. Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym
  3. Zespół Leczenia Środowiskowego – wyjazdy do miejsca zamieszkania pacjenta – zgłaszamy telefonicznie w Punkcie Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym
  4. Dzienny Oddział Psychiatryczny

W Centrum Zdrowia Psychicznego opiekę nad dorosłymi pacjentami bez skierowania sprawują: lekarz psychiatra, psycholog, koordynator opieki, terapeuta środowiskowy, pracownik socjalny, asystent zdrowienia.

Nadzór nad chorymi sprawowany jest przez profesjonalny zespół medyczny, zarówno lekarski jak i pielęgniarski, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.