Rada Społeczna

Rada Społeczna

Rada Społeczna

przy

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu

 

PRZEWODNICZĄCY:

Czesław Hoc – Poseł na Sejm RP

CZŁONKOWIE:

insp. Norbert Gorzyński – Komendant Powiatowy Policji w Drawsku Pomorskim

st. bryg. Paweł Dymecki – Komendant Powiatowy PSP w Drawsku Pomorskim

kpt. SG Tomasz Bechler – Kierownik Służby Zdrowia w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

ppłk Patrycjusz Uchroński – Dyrektor Zakładu Karnego w Wierzchowie

dr Andrzej Żdżalik – Przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej

Grażyna Kuszmar – Przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Krzysztof Zgoda – Przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji