Rada Społeczna

Rada Społeczna

Rada Społeczna

przy

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu

 

PRZEWODNICZĄCY

Henryk Cegiełka – Przedstawiciel Ministra właściwego do spraw wewnętrznych

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO

insp. Norbert Gorzyński – Komendant Powiatowy Policji w Drawsku Pomorskim

CZŁONKOWIE:

mł. bryg. Andrzej Podolak – Komendant Powiatowy PSP w Drawsku Pomorskim

kpt. SG Tomasz Bechler – Kierownik Służby Zdrowia w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

ppłk Patrycjusz Uchroński – Dyrektor Zakładu Karnego w Wierzchowie

dr Andrzej Żdżalik – Przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej

Grażyna Kuszmar – Przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Ewa Ściślewska-Jakubiak – Przedstawiciel Ministra właściwego do spraw
wewnętrznych