Budynek z Salą Terapii Zajęciowej

Budynek z Salą Terapii Zajęciowej

Budynek z Salą Terapii Zajęciowej

W marcu 2023 roku zakończyliśmy realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku byłego magazynu z przeznaczeniem na pomieszczenia na pracownię terapii zajęciowej” Nowy obiekt jest wykorzystany na potrzeby Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych oraz Centrum Zdrowia Psychicznego

20230321_150806

W grudniu 2022 roku zakończyliśmy II etap rozbudowy obu budynków i po odbiorze częściowym nowy obiekt został oddany do użytku. W marcu br. zakończyliśmy realizację ostatniego etapu zadania – zagospodarowanie terenu. W tej fazie inwestycji wykonano drogę dojazdową do budynku (drogę przeciwpożarową dla straży pożarnej), chodniki, parkingi i miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych oraz wyrównano i zagospodarowano tereny zielone wokół budynku. Obecnie jesteśmy w trakcie procedury odbiorowej całego zadania, w celu uzyskania ostatecznego pozwolenia o dopuszczeniu obiektu do użytku.

20230317_143535

Zadanie dotyczyło obiektów zabytkowych i wykonanie robót budowlanych związanych z: Budynkiem dawnej stajni oraz Budynkiem dawnej stolarni i prosektorium (ostatnio archiwum). Budynki wraz z terenem szpitala (park naturalistyczny) wpisane są do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Była stajnie i budynek archiwum

Oba budynki zabytkowe są wolno stojące i zostały połączone nową zabudową: przeszklonym łącznikiem oraz dwukondygnacyjną częścią z salą terapii i gabinetami lekarskimi na parterze, oraz z Hostelem na poddaszu. Budynki wpisane do rejestru zabytków są parterowe. Parter części zabytkowej razem z łącznikiem oraz z całym parterem nowej części stanowi jeden układ funkcjonalno-przestrzenny (funkcja służby zdrowia).

20230317_140414

Całość inwestycji obejmowała budynki o łącznej powierzchni użytkowej 411,39 m², w tym parter 242,40 m² oraz piętro 168,99 m²

20230316_143857