Zespoły Leczenia Środowiskowego zlokalizowane w Drawsku Pomorskim, Świdwinie i Łobzie

Zespoły Leczenia Środowiskowego zlokalizowane w Drawsku Pomorskim, Świdwinie i Łobzie

Zespoły Leczenia Środowiskowego zlokalizowane w Drawsku Pomorskim, Świdwinie i Łobzie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu
Leczenie Środowiskowe (domowe)
ul. Obrońców Westerplatte 11
78-500 Drawsko Pomorskie

nr tel.: 94 31 41 183

20220121_111048 (1)

Zespół Leczenia Środowiskowego świadczy pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi.
Psychiatryczne leczenie środowiskowe (domowe) obejmuje udzielanie porad przez lekarza psychiatrę, psychologa, pielęgniarkę, terapeutę środowiskowego w miejscu zamieszkania pacjenta jak i w siedzibie Zespołu. Realizowane jest w oparciu o kontrakt z NFZ.

Opieka środowiskowa skierowana jest zwłaszcza do:

 • osób ze względnymi wskazaniami do hospitalizacji psychiatrycznej, które ze względów terapeutycznych pozostają w środowisku naturalnym (domowym);
 • pacjentów, którzy zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym, ale wymagają kontynuowania intensywnych oddziaływań psychoterapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz farmakologicznych;
 • osób, z którymi niemożliwe było uzyskanie trwałej oraz efektywnej współpracy podczas leczenia na oddziale szpitalnym lub w poradni.

Zespół zajmuje się leczeniem pacjentów z następującymi rozpoznaniami:

 • organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi,
 • schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe,
 • zaburzenia nastroju (afektywne),
 • inne zaburzenia psychiczne wymagające opieki środowiskowej z powodu znacznego stopnia zaburzenia funkcjonowania społecznego.

Pacjent kierowany do objęcia leczeniem przez Zespół Leczenia Środowiskowego musi posiadać skierowanie wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Celem terapii jest przywracanie zdrowia, powracanie do życia społecznego, poprawa jakości życia poprzez leczenie środowiskowe świadczone poprzez zespół specjalistów wielodyscyplinarnych tj. lekarze psychiatrzy, pielęgniarki, psychologowie, psychoterapeuci, specjaliści terapii środowiskowej, terapeuci środowiskowi, pedagodzy, logopedzi, pracownicy socjalni.

Zespół leczenia środowiskowego realizuje swoje zadania poprzez:

 • porady diagnostyczne i terapeutyczne, kontrolne, psychologiczne,
 • wizyty domowe/ środowiskowe,
 • leczenie farmakologiczne,
 • sesje psychoterapii indywidualnej/ rodzinnej, grupowej, sesje wsparcia psychospołecznego,
 • oddziaływania psychoedukacyjne w stosunku do pacjenta i jego bliskich, uczenie umiejętności radzenia sobie z chorobą psychiczną; organizację różnych form wsparcia środowiskowego, w zależności od aktualnych potrzeb umożliwiających samodzielne funkcjonowanie; wskazywanie możliwości uzyskania pomocy, udzielanie informacji o konkretnych sposobach rozwiązania problemu,
 • pomoc rodzinie chorego w zrozumieniu i akceptacji choroby psychicznej oraz udzielenie wsparcia emocjonalnego oraz budowanie konstruktywnych relacji terapeutycznych z pacjentem i jego rodziną.