Rehabilitacja Ogólnoustrojowa w Oddziale Dziennym

Rehabilitacja Ogólnoustrojowa w Oddziale Dziennym
SPIS TELEFONÓW ODDZIAŁU: 94-36-71-222 Lekarze – tel. wew. 111, Dyżurka pielęgniarek – tel. wew. 103,

Rehabilitacja Ogólnoustrojowa w Oddziale Dziennym

Rehabilitacja Ogólnoustrojowa w Oddziale Dziennym jest czynny przez 5 dni w tygodniu:

Poniedziałek 08:00 – 18:00
Wtorek 11:00 – 21:00
Środa 11:00 – 21:00
Czwartek 08:00 – 18:00
Piątek 08:00 – 18:00

Plan postępowania terapeutycznego zostaje opracowany indywidualnie dla każdego chorego przez lekarza specjalistę rehabilitacji, uwzględnia się w nim stan chorego, prognozę przebiegu choroby, oraz szeroko pojęta rehabilitację ruchową, psychiczną i społeczno-zawodową. W programie terapeutycznym uwzględnia się również indywidualne potrzeby pacjenta, szczególnie dąży się do pozytywnego zaangażowania w proces leczniczy samego chorego. Rehabilitacja to czynna forma leczenia, konieczne jest pozytywne zaangażowanie pacjenta w leczenie usprawniające.

Dobrze wyposażony Oddział Dzienny prowadzi kompleksową rehabilitację ogólnoustrojową. Przeprowadzane są tutaj zabiegi z kinezyterapii jak i fizykoterapii. Między innymi wykonujemy:

Kinezyterapię

leczenie ruchem, ćwiczenia czynne i bierne, z oporem i w odciążeniu. Gimnastyka indywidualna i grupowa.

Fizykoterapię

zastosowanie naturalnych lub sztucznych czynnników fizycznych, takich jak: ciepło, prądy elektryczne, laseroterapia, krioterapia, energia mechaniczna i inne w celach leczniczych, a także terapię zajęciową

Terapia ciepłem

Wpływa na skórę i tkankę podskórną, jest szczególnie użyteczna w przypadku schorzeń drobnych stawów rąk i stóp. Ultradźwięki poprawiają także metabolizm tkankowy i przyspieszają resorbcję wysięków. Stosujemy również leczenie okładami fangoparafiną.

Krioterapia (terapia zimnem)

Powoduje odruchowy skurcz naczyń krwionośnych z opóźnionym, przedłużonym rozkurczem naczyń. Stosujemy krioterapię:

Elektroterapia:

Leczenie polem elektromagnetycznym

Leczenie zmiennym polem magnetycznym daje dobre efekty przeciwzapalne, przeciwbólowe i
uspokajające. Pole magnetyczne istotnie wpływa na metabolizm tkankowy, dzięki czemu przyspiesza gojenie ran i poprawia krążenie.

Hydroterapię (wodolecznictwo)

to jedna z najstarszych i najbardziej rozbudowanych metod fizykoterapii, polegająca na terapeutycznym zastosowaniu wody w postaci kąpieli, natrysków, polewań, zmywań, płukań i innych zabiegów.

Natryski to zabiegi wodolecznicze, w których, w odróżnieniu od większości kąpieli i innych rodzajów zabiegów hydroterapeutycznych (płukania, zmywania), ważne znaczenie ma ciśnienie strumienia wody oddziałującego miejscowo na ciało. Stąd niektóre natryski określane są jako „bicze”.

Kąpiel polega na zanurzeniu ciała lub jego części w ośrodku (substancji) o określonej temperaturze. W medycynie fizykalnej najbardziej typowe są kąpiele hydroterapeutyczne w wodzie o różnej temperaturze, ale także kąpiele balneoterapeutyczne .

Prowadzimy również edukację zdrowotną.

Proces leczenia jest wspomagany w współpracy z psychologiem oraz dietetykiem.

NFZ finansuje świadczenie rehabilitacji ogólnoustrojowej realizowanej w warunkach oddziału dziennego, którego czas trwania wynosi dla jednego pacjenta od 15 do 30 dni zabiegowych, średnio 5 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową realizowanej w warunkach oddziału dziennego winno być wystawione przez:

lekarza oddziału: urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, urologicznego, rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, kardiologicznej,
lub
lekarza poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej, poradni wad postawy,
lub
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych
Do skierowania powinna być dołączona aktualna dokumentacja medyczna (kopia), potwierdzająca rozpoznanie i przebieg dotychczasowego leczenia.

Czytaj więcej

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych
28 listopada, 2023

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu ogłasza konkurs ofert […]

Czytaj więcej
Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi
15 października, 2023

Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi

15 października 2023 roku przypada Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Celem wprowadzenia tego dnia jest uświadomienie jak ważna jest profilaktyka, regularna samokontrola piersi i diagnostyka […]

Czytaj więcej
Nowa karetka sanitarna typu A2
7 sierpnia, 2023

Nowa karetka sanitarna typu A2

Mamy przyjemność poinformować, że dzięki dofinansowaniu ze środków z budżetu państwa zakupiliśmy nowoczesną karetkę sanitarną typu A2 z wyposażeniem (tzw. transportową) […]

Czytaj więcej
BTL 6000 SIS SUPER INDUKCYJNA STYMULACJA
7 października, 2022

BTL 6000 SIS SUPER INDUKCYJNA STYMULACJA

Chcemy poinformować, że zakupiliśmy i uruchomiliśmy kolejne nowoczesne urządzenie o nazwie BTL–6000 SIS […]

Czytaj więcej
Terapia rezonansem stochatycznym
8 września, 2021

Terapia rezonansem stochatycznym

Na początku września Szpital rozszerzył swoją ofertą zabiegów rehabilitacyjnych o nowy i nowatorski zabieg - Rezonans stochastyczny...

Czytaj więcej
Nowe zabiegi krioterapii ogólnoustrojowej w Kriosaunie.
1 września, 2021

Nowe zabiegi krioterapii ogólnoustrojowej w Kriosaunie.

KRIOSAUNA to jednoosobowa kabina służąca do przeprowadzania zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej do krótkotrwałego przebywania w bardzo niskiej temperaturze, od -120°C. do -140°C...

Czytaj więcej
Realizacja umowy współfinansowanej ze środków UE
11 maja, 2020

Realizacja umowy współfinansowanej ze środków UE

Szpital nasz jest już na końcowym etapie realizacji umowy o dofinansowanie ze środków z funduszy unijnych projektu nr POIS.09.02.00-00-0170/19-00 pn. „Remont Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz ich doposażenie w nowy sprzęt medyczny” .....

Czytaj więcej
Umowa o dofinansowanie projektu ze środków UE
16 października, 2019

Umowa o dofinansowanie projektu ze środków UE

W dniu 10 października 2019 roku w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Sali Kolumnowej została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Remont Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz ich doposażenie w nowy sprzęt medyczny”.

Czytaj więcej
Rehabilitacja Ogólnoustrojowa w Oddziale Dziennym
1 października, 2019

Rehabilitacja Ogólnoustrojowa w Oddziale Dziennym

Szpital nasz wygrał konkurs na realizację świadczeń w zakresie Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w Oddziale Dziennym ogłoszony przez Zachodniopomorski Odział Wojewódzki NFZ w Szczecinie, który podpisał z nami umowę na realizację tych świadczeń od dnia 1 października br.

Czytaj więcej