bip szpital kansk

unia europejska

Realizacja umowy współfinansowanej ze środków UE

unia europejska

Szpital nasz jest już na końcowym etapie realizacji umowy o dofinansowanie ze środków z funduszy unijnych projektu nr POIS.09.02.00-00-0170/19-00 pn. „Remont Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz ich doposażenie w nowy sprzęt medyczny” w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

UGUL

W kwietniu firmy, które zostały wybrane w postępowaniach przetargowych na dostawę wyposażenia i sprzętu medycznego, zakończyły realizację dostaw zgodnie z podpisanymi umowami. Przedmiotem dostawa było nowe wyposażenie i sprzęt medyczny:

 • Łóżka szpitalne z szafką przyłóżkową – 57 kpl,
 • Spirometr – 1 szt.,
 • Aparat do EKG 12-kanałowy – 1 szt.,
 • Aparat do terapii falą uderzeniową z laserem wysokoenergetycznym – 1 szt.,
 • Ssak elektryczny – 1 szt.,
 • MEDEN – INMED Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wenedów 2 w Koszalinie:
 • Zestaw do ćwiczeń w odciążeniu UGUL z osprzętem i stołem terapeutycznym kpl. – 2 szt.,
 • Bieżnia medyczna do treningów lokomocji – 2 szt.,
 • Zestaw do natrysku płaszczowego – 1 szt.,
 • Platforma statyczno-dynamiczna do ćwiczeń – 1 szt.,
 • Podnośnik jezdny w zestawie z siedziskami – 2 szt.,
 • Aparat do Krioterapii oparami ciekłego azotu – 1 szt.,
 • Rejestrator EKG 3-kanałowy (Holter EKG) – 4 szt.,
 • Komplet mebli medycznych – 1 kpl.

sala

W dniu 29 kwietnia 2020 roku został również zakończony remont Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej. Prace były realizowane przez firmę KASPIOL-BUD Piotr Fijołek ze Złocieńca.

korytarz

Prace polegały na remoncie i modernizacji wewnętrznej infrastruktury technicznej Szpitala w obrębie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Działem Usprawniania Leczniczego wraz z wymianą instalacji elektrycznej i oświetleniowej (montaż oświetlenia energooszczędnego typu LED).

Celem zadania jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń medycznych z zakresu leczenia chorób układu krążenia oraz chorób układu kostno–stawowo–mięśniowego oraz podwyższenie jakości wykonywanych usług zdrowotnych. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa leczenia i komfort pobytu Pacjentów, zostanie jeszcze bardziej poszerzona oferta zabiegowa szpitala zgodnie z trendami nowoczesnej rehabilitacji.

Zakres projektu obejmuje działania zmierzające do osiągnięcia zaplecza infrastrukturalnego pozwalającego na sprawne, szybkie i efektywne realizowanie świadczeń medycznych w zakresie chorób układu krążenia oraz chorób układu kostno– stawowo – mięśniowego. Poszerzenie oferty zabiegowej szpitala umożliwi bardziej kompleksową rehabilitację chorych poprzez stosowanie nowocześniejszych metod rehabilitacji, poprawiając tym samym efektywność leczenia. Projekt zakłada wsparcie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej wraz z Działem Usprawniania Leczniczego – taki zakres projektu pozwoli poprawić jakość pobytu pacjentów w Szpitalu oraz poszerzy ilość oferowanych usług medycznych, co pozwoli na pełną realizację zleceń lekarskich oraz zakontraktowanych procedur medycznych (kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia). Mowa jest o zakupie sprzętu, którym szpital nie dysponował, a którego zakup pozwoli na bardziej kompleksową rehabilitację chorych poprzez stosowanie nowocześniejszych metod rehabilitacji i zabiegów fizykoterapeutycznych. W istotny sposób wpłynie to na zwiększenie dostępności i poprawę jakości świadczonych usług medycznych. Przeprowadzenie projektu pozwoli na poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz opieki nad pacjentami oraz ich komfortu pobytu.

gabinet

Aktualności

Życzenia na Boże Narodzenie

Życzenia na Boże Narodzenie

22-12-2021

Wszystkim naszym Pacjentom oraz Pracownikom chcemy złożyć najserdeczniejsze życzenia: ....

ZMIANA GODZIN POBIERANIA WYMAZÓW NA COVID-19 W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM

ZMIANA GODZIN POBIERANIA WYMAZÓW NA COVID-19 W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM

21-12-2021

UWAGA!!! - NASTĘPUJE ZMIANA GODZIN POBIERANIA WYMAZÓW W KIERUNKU SARS Cov2 W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM...

Galeria

Kontakt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu