Realizacja umowy współfinansowanej ze środków UE

Realizacja umowy współfinansowanej ze środków UE

Realizacja umowy współfinansowanej ze środków UE

unia europejska

Szpital nasz jest już na końcowym etapie realizacji umowy o dofinansowanie ze środków z funduszy unijnych projektu nr POIS.09.02.00-00-0170/19-00 pn. „Remont Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz ich doposażenie w nowy sprzęt medyczny” w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

UGUL

W kwietniu firmy, które zostały wybrane w postępowaniach przetargowych na dostawę wyposażenia i sprzętu medycznego, zakończyły realizację dostaw zgodnie z podpisanymi umowami. Przedmiotem dostawa było nowe wyposażenie i sprzęt medyczny:

 • Łóżka szpitalne z szafką przyłóżkową - 57 kpl,
 • Spirometr – 1 szt.,
 • Aparat do EKG 12-kanałowy – 1 szt.,
 • Aparat do terapii falą uderzeniową z laserem wysokoenergetycznym – 1 szt.,
 • Ssak elektryczny – 1 szt.,
 • MEDEN – INMED Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wenedów 2 w Koszalinie:
 • Zestaw do ćwiczeń w odciążeniu UGUL z osprzętem i stołem terapeutycznym kpl. - 2 szt.,
 • Bieżnia medyczna do treningów lokomocji - 2 szt.,
 • Zestaw do natrysku płaszczowego – 1 szt.,
 • Platforma statyczno-dynamiczna do ćwiczeń – 1 szt.,
 • Podnośnik jezdny w zestawie z siedziskami - 2 szt.,
 • Aparat do Krioterapii oparami ciekłego azotu – 1 szt.,
 • Rejestrator EKG 3-kanałowy (Holter EKG) – 4 szt.,
 • Komplet mebli medycznych – 1 kpl.
sala

W dniu 29 kwietnia 2020 roku został również zakończony remont Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej. Prace były realizowane przez firmę KASPIOL-BUD Piotr Fijołek ze Złocieńca.

korytarz

Prace polegały na remoncie i modernizacji wewnętrznej infrastruktury technicznej Szpitala w obrębie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Działem Usprawniania Leczniczego wraz z wymianą instalacji elektrycznej i oświetleniowej (montaż oświetlenia energooszczędnego typu LED).

Celem zadania jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń medycznych z zakresu leczenia chorób układu krążenia oraz chorób układu kostno–stawowo–mięśniowego oraz podwyższenie jakości wykonywanych usług zdrowotnych. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa leczenia i komfort pobytu Pacjentów, zostanie jeszcze bardziej poszerzona oferta zabiegowa szpitala zgodnie z trendami nowoczesnej rehabilitacji.

Zakres projektu obejmuje działania zmierzające do osiągnięcia zaplecza infrastrukturalnego pozwalającego na sprawne, szybkie i efektywne realizowanie świadczeń medycznych w zakresie chorób układu krążenia oraz chorób układu kostno– stawowo – mięśniowego. Poszerzenie oferty zabiegowej szpitala umożliwi bardziej kompleksową rehabilitację chorych poprzez stosowanie nowocześniejszych metod rehabilitacji, poprawiając tym samym efektywność leczenia. Projekt zakłada wsparcie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej wraz z Działem Usprawniania Leczniczego - taki zakres projektu pozwoli poprawić jakość pobytu pacjentów w Szpitalu oraz poszerzy ilość oferowanych usług medycznych, co pozwoli na pełną realizację zleceń lekarskich oraz zakontraktowanych procedur medycznych (kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia). Mowa jest o zakupie sprzętu, którym szpital nie dysponował, a którego zakup pozwoli na bardziej kompleksową rehabilitację chorych poprzez stosowanie nowocześniejszych metod rehabilitacji i zabiegów fizykoterapeutycznych. W istotny sposób wpłynie to na zwiększenie dostępności i poprawę jakości świadczonych usług medycznych. Przeprowadzenie projektu pozwoli na poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz opieki nad pacjentami oraz ich komfortu pobytu.

gabinet