Badania na przeciwciała anty-SARS-CoV-2 w klasie IgG

Badania na przeciwciała anty-SARS-CoV-2 w klasie IgG

Badania na przeciwciała anty-SARS-CoV-2 w klasie IgG

SPZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Złocieńcu informuje, że istnieje możliwość wykonania odpłatnie badania na przeciwciała anty-SARS-CoV-2 w klasie IgG.

Koszt takiego badania wynosi 100,00 złotych.

Miejsce punktu pobrania krwi znajduję się przed wjazdem do Szpitala w oznaczonym kontenerze.

GODZINY POBIERANIA KRWI:
07:10 – 08:10 w poniedziałek, środa, piątek.

Rejestracja na pobranie krwi wyłącznie telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 14:35, pod numerem 94 367 12 22 wew. 102.

Zachęcamy Państwa do robienia przedpłaty na konto Szpitala:
Bank Gospodarstwa Krajowego
24 1130 1176 0022 2032 7620 0003

W celu potwierdzenia dokonania zapłaty za wykonanie badania należy przedłożyć kopię przelewu.

W tytule przelewu prosimy wpisać:
Przeciwciała – (imię i nazwisko osoby do testu)

Warunkiem wykonania testu jest przedstawienie “potwierdzenia przelewu” w punkcie pobrań.

  • W przypadku braku możliwości przedpłaty na konto, płatność odbywać się będzie w punkcie pobrań, gdzie zostanie wystawiony druk potwierdzający wpłatę (KP).
  • Jeżeli istnieje potrzeba wystawiania faktury, będzie ona wysłana w następnym dniu roboczym na podany w oświadczeniu adres e-mail.

Wyniki będą dostępne w przeciągu 48 – 72 godzin i zostaną przesłane na podany adres e-mail.

W przypadku braku adresu e-mail, odbiór wyników będzie możliwy w kontenerze, w niżej podanych terminach:

  • Badanie pobrane w poniedziałek – odbiór wyniku w środę w godz. 12:00-14:00;
  • Badanie pobrane w środę – odbiór wyniku w piątek w godz. 12:00-14:00;
  • Badanie pobrane w piątek – odbiór wyniku w poniedziałek w godz. 12:00-14:00.