100-lecie Szpitala

100-lecie Szpitala

100-lecie Szpitala

W czwartek, 5 października 2006 roku odbyły się uroczystości z okazji setnej rocznicy powstania Szpitala w Złocieńcu (dawniej Szpital w Kańsku). Uroczystości odbyły się na terenie Szpitala, w pięknie wyremontowanej i udekorowanej stołówce dla pacjentów. O godzinie 10:00 dyrektor Szpitala Waldemar Motyl przywitał zaproszonych gości, pacjentów oraz przybyłych pracowników Szpitala.

Dyrektor Szpital, w krótkim wystąpieniu przedstawił 100-letnią historię Szpitala. Jego otwarcie nastąpiło 6 października 1906 roku. Dr Ryszard Wierciński wygłosił referat nt. promocji zdrowia i współczesnych poglądów na jej temat. Następnie zaproszeni goście, na ręce Dyrektora, złożyli pracownikom Szpitala okolicznościowe życzenia rocznicowe. Dyrektor Departamentu Zdrowia MSWiA dr n. med. Halina Rajska dokonała uroczystego odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Poświęcenia dokonał Jego Ekscelencja Ks. Biskup Kazimierz Nycz.

Dyrektor wręczył pamiątkowe medale zaproszonym gościom oraz pracownikom Szpitala. Uroczystość uświetnił poetycko – teatralny występ grupy teatralnej „Mamrot” działającej przy Złocienieckim Ośrodku Kultury wraz z wokalistkami prowadzonymi przez Wiolettę Krzemińską. Po zakończeniu części oficjalnej zaproszeni goście oraz pracownicy przy kawie oraz cieście dzielili się wspomnieniami oraz wrażeniami z uroczystych obchodów 100-lecia Szpitala w Kańsku.

W uroczystości udział wzięli: Zaproszeni goście Jego Ekscelencja Ks. Biskup Kazimierz Nycz, pasterz i gospodarz Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej; Ks. Leonard Bandosz, Proboszcz Parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Złocieńcu, Kapelan Szpitala; dr n. med. Halina Rajska – Dyrektor Departamentu Zdrowia MSWiA; Marcin Sychowski – Wicewojewoda Zachodniopomorski; dr Czesław Hoc – Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala, Poseł na Sejm RP; Wojciech Chmiel – Przedstawiciel Senatora Pawła Michalaka; Stanisław Cybula – Starosta Drawski; Waldemar Włodarczyk – Burmistrz Miasta i Gminy Złocieniec; Andrzej Hypki – Burmistrz Kalisza Pomorskiego; Urszula Ptak – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu; Pracownicy i zaproszeni goście Julita Jaśkiewicz – Dyrektor ds. Służb Mundurowych Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ; Jadwiga Karczewska – Naczelnik Wydziału Polityki Zdrowotnej Departamentu Zdrowia MSWiA; Jan Panasz – Naczelnik Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ; Sylwester Bierzanowski – Dyrektor ZOZ MSWiA ze Szczecina; Ryszard Leszczyński – Dyrektor ZOZ Sanatorium MSWiA z Kołobrzegu; Andrzej Majewski – Dyrektor ZOZ MWSiA z Koszalina; Wojciech Kania – Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej; Leszek Olizarczyk – Komendant Powiatowy Policji w Drawsku Pomorskim, Krzysztof Olkowicz – Dyrektor Okręgowej Służby Więziennej w Koszalinie, Zbigniew Kwiatkowski – Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim – Członkowie Rady Społecznej; Część artystyczna Elżbieta Zinka – Ordynator Oddziału Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie; Doktor Janina Woszczyńska oraz Doktor Seweryn Moszner – byli dyrektorzy szpitala; Doktor Sabina i Jerzy Liteccy; Doktor Andrzej Romanowski – Kierownik Ambulatorium MSWiA POZ w Drawsku Pomorskim; Stanisław Karaś – Prezes Stowarzyszenia Obrony Praw Pacjenta Województwa Zachodniopomorskiego i Lubuskiego; Romana Kowalewicz – Dyrektor Złocienieckiego Ośrodka Kultury.

W sobotę 7 października 2006 roku odbył się okolicznościowy bal, na którym bawili się pracownicy Szpitala.