bip szpital kansk

unia europejska

Fundusze Unijne

unia europejska

W dniu 7 stycznia 2020 roku Szpital podpisał umowę z firmą KASPIOL-BUD Piotr Fijołek w Złocieńcu na realizację części zadania obejmującego “Remont Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej”.

Wykonawca został wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Przedmiotem zamówienia jest remont i modernizacja wewnętrznej infrastruktury technicznej Szpitala w obrębie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej (wraz z Działem Usprawniania Leczniczego) wraz z wymianą instalacji elektrycznej i oświetleniowej (montaż oświetlenia energooszczędnego typu LED).

Celem jest dostosowanie obiektu do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz.595), a także poprawa komfortu i bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów wspieranych oddziałów oraz warunków pracy personelu medycznego.

Prace prowadzone będą w dwóch Oddziałach Szpitala:

 • Remont Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej
 • Remont Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej (wraz z Działem Usprawniania Leczniczego)

 • Zakres planowanych prac remontowych w szczególności obejmie:

 • wewnętrzne linie zasilające i tablice rozdzielcze,
 • instalacje oświetlenia podstawowego, awaryjnego i nocnego,
 • instalacje oświetlenia dodatkowego o zajętości pomieszczeń,
 • instalacje gniazd wtykowych,
 • renowacje wewnętrznych drzwi klatek schodowych i wejściowych do sal chorych,
 • renowacja stolarki okiennej i drzwiowej,
 • ochronę narożników oraz montaż odbojników i poręczy na korytarzach,
 • remont sal chorych, gabinetów i korytarzy (położenie gładzi i tynków, malowanie etc.).

 • Jednocześnie informujemy, że w przypadku zaistnienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, w ramach niniejszego projektu, można zawiadomić Ministerstwo Rozwoju za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem
  formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju  unia europejska

  W dniu 10 października 2019 roku w siedzibie Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 w Sali Kolumnowej o godz. 12:00 Pani Ewa Giza Dyrektor Samodzielnego Publicznego ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu podpisała umowę o dofinansowanie projektu nr POIS.09.02.00-00-0170/19-00 „Remont Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz ich doposażenie w nowy sprzęt medyczny” w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Umowę z ramienia Ministerstwa Zdrowia podpisał Podsekretarz Stanu Pan Sławomir Gadomski.

  Całkowita wartość projektu wynosi 1 899 400 zł.

  Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń medycznych z zakresu leczenia chorób układu krążenia oraz chorób układu kostno–stawowo–mięśniowego oraz podwyższenie jakości wykonywanych usług zdrowotnych. Nastąpi poprawa bezpieczeństwa leczenia i komfort pobytu Pacjentów, zostanie jeszcze bardziej poszerzona oferta zabiegowa szpitala zgodnie z trendami nowoczesnej rehabilitacji.

  Zakres projektu obejmuje działania zmierzające do osiągnięcia zaplecza infrastrukturalnego pozwalającego na sprawne, szybkie i efektywne realizowanie świadczeń medycznych w zakresie chorób układu krążenia oraz chorób układu kostno– stawowo – mięśniowego. Poszerzenie oferty zabiegowej szpitala umożliwi bardziej kompleksową rehabilitację chorych poprzez stosowanie nowocześniejszych metod rehabilitacji, poprawiając tym samym efektywność leczenia. Projekt zakłada wsparcie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej wraz z Działem Usprawniania Leczniczego – taki zakres projektu pozwoli poprawić jakość pobytu pacjentów w Szpitalu oraz poszerzy ilość oferowanych usług medycznych, co pozwoli na pełną realizację zleceń lekarskich oraz zakontraktowanych procedur medycznych (kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia). Mowa o zakupie sprzętu, którym aktualnie szpital nie dysponuje, a którego zakup pozwoli na bardziej kompleksową rehabilitację chorych poprzez stosowanie nowocześniejszych metod rehabilitacji i zabiegów fizykoterapeutycznych, między innymi: Platforma statyczno – dynamiczna do ćwiczeń, Aparat do terapii falą uderzeniową i laserem wysokoenergetycznym, Bieżnia medyczna do treningów lokomocji. W istotny sposób wpłynie to na zwiększenie dostępności i poprawę jakości świadczonych usług medycznych. Przeprowadzenie projektu pozwoli na poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz opieki nad pacjentami oraz ich komfortu pobytu.

  Jednocześnie informujemy, że w przypadku zaistnienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, w ramach niniejszego projektu, można zawiadomić Ministerstwo Rozwoju za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem
  formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju

  Aktualności

  Konkurs na stanowisko Z-ca Gł. Księgowego

  Konkurs na stanowisko Z-ca Gł. Księgowego

  2-01-2020

  Dyrektor ogłasza konkurs na stanowisko Z-ca Gł. Księgowego SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu...

  Życzenia świąteczne i na Nowy Rok 2020

  Życzenia świąteczne i na Nowy Rok 2020

  23-12-2019

  W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok ....

  Galeria

  Kontakt

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu