Rozbudowa budynku byłego magazynu z przeznaczeniem na pomieszczenia na pracownię terapii zajęciowej

Rozbudowa budynku byłego magazynu z przeznaczeniem na pomieszczenia na pracownię terapii zajęciowej

Rozbudowa budynku byłego magazynu z przeznaczeniem na pomieszczenia na pracownię terapii zajęciowej

W maju 2023 roku zakończyliśmy realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku byłego magazynu z przeznaczeniem na pomieszczenia na pracownię terapii zajęciowej” uzyskując pozwolenie na użytkowanie od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla powiatu drawskiego. Nowy obiekt jest wykorzystany na potrzeby Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych oraz Centrum Zdrowia Psychicznego.
Zadanie było dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozbudowa budynku byłego magazynu z przeznaczeniem na pomieszczenia na pracownię terapii zajęciowej

Celem rozbudowy budynku byłego magazynu z przeznaczeniem na pomieszczenia na pracownię terapii zajęciowej do prowadzenia zajęć psychoterapeutycznych, z psychologiem czy terapii zajęciowej, jest poprawa organizacji i warunków terapii dla leczących się pacjentów z Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych oraz pacjentów Centrum Zdrowia Psychicznego.

Rozbudowa budynku byłego magazynu z przeznaczeniem na pomieszczenia na pracownię terapii zajęciowej

Dzięki zakończeniu inwestycji i oddaniu do użytkowania obiektów znacznie poprawiła się jakości usług świadczonych pacjentom leczonym w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych oraz Centrum Zdrowia Psychicznego – oddziaływań terapeutycznych, psychoterapeutycznych. Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych jest jedynym ośrodkiem terapeutycznym tego typu w Województwie Zachodniopomorskim. Cieszy się bardzo dobrą opinią.

Rozbudowa budynku byłego magazynu z przeznaczeniem na pomieszczenia na pracownię terapii zajęciowej

Przedmiotem inwestycji były obiekty zabytkowe, wykonanie robót budowlanych związane było z: Budynkiem dawnej stajni oraz Budynkiem dawnej stolarni i prosektorium (ostatnio archiwum). Budynki wraz z terenem szpitala (park naturalistyczny) wpisane są do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego.

Rozbudowa budynku byłego magazynu z przeznaczeniem na pomieszczenia na pracownię terapii zajęciowej

Oba budynki zabytkowe były wolno stojące i zostały połączone nową zabudową: dwukondygnacyjną częścią z salą terapii i gabinetami lekarskimi na parterze, Hostelem na poddaszu, który jest połączony przeszklonym łącznikiem z budynkiem byłej stajni. Budynki wpisane do rejestru zabytków były parterowe. Całość inwestycji obejmuje budynki o łącznej powierzchni użytkowej 411,39 m², w tym parter 242,40 m² oraz piętro 168,99 m²

Rozbudowa budynku byłego magazynu z przeznaczeniem na pomieszczenia na pracownię terapii zajęciowej

Zadanie objęło też wykonanie ciągów pieszych oraz nowej drogi dojazdowej wraz z parkingami. Zapewniony został dojazd do budynku dla osób niepełnosprawnych.

Rozbudowa budynku byłego magazynu z przeznaczeniem na pomieszczenia na pracownię terapii zajęciowej

Autor zdjęć: Damian Śliwiński