bip szpital kansk

unia europejska

Rehabilitacja Ogólnoustrojowa w Oddziale Dziennym

Szpital nasz wygrał konkurs na realizację świadczeń w zakresie Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w Oddziale Dziennym ogłoszony przez Zachodniopomorski Odział Wojewódzki NFZ w Szczecinie, który podpisał z nami umowę na realizację tych świadczeń od dnia 1 października br.

NFZ finansuje świadczenie rehabilitacji ogólnoustrojowej realizowanej w warunkach oddziału dziennego, którego czas trwania wynosi dla jednego pacjenta od 15 do 30 dni zabiegowych, średnio 5 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rehabilitacja Ogólnoustrojowa w Oddziale Dziennym jest czynny przez 5 dni w tygodniu:
Poniedziałek 08:00 – 18:00
Wtorek 11:00 – 21:00
Środa 11:00 – 21:00
Czwartek 08:00 – 18:00
Piątek 08:00 – 18:00

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową realizowaną w warunkach oddziału dziennego winno być wystawione przez:
lekarza oddziału: urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, urologicznego, rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, kardiologicznej,
lub
lekarza poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej, poradni wad postawy,
lub
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych
Do skierowania powinna być dołączona aktualna dokumentacja medyczna (kopia), potwierdzająca rozpoznanie i przebieg dotychczasowego leczenia.

Plan postępowania terapeutycznego zostaje opracowany indywidualnie dla każdego chorego przez lekarza specjalistę rehabilitacji, uwzględnia się w nim stan chorego, prognozę przebiegu choroby, oraz szeroko pojęta rehabilitację ruchową, psychiczną i społeczno-zawodową. W programie terapeutycznym uwzględnia się również indywidualne potrzeby pacjenta, szczególnie dąży się do pozytywnego zaangażowania w proces leczniczy samego chorego. Rehabilitacja to czynna forma leczenia, konieczne jest pozytywne zaangażowanie pacjenta w leczenie usprawniające.
Proces leczenia jest wspomagany również we współpracy z psychologiem oraz dietetykiem.

Aktualności

Życzenia na Boże Narodzenie

Życzenia na Boże Narodzenie

22-12-2021

Wszystkim naszym Pacjentom oraz Pracownikom chcemy złożyć najserdeczniejsze życzenia: ....

ZMIANA GODZIN POBIERANIA WYMAZÓW NA COVID-19 W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM

ZMIANA GODZIN POBIERANIA WYMAZÓW NA COVID-19 W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM

21-12-2021

UWAGA!!! - NASTĘPUJE ZMIANA GODZIN POBIERANIA WYMAZÓW W KIERUNKU SARS Cov2 W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM...

Galeria

Kontakt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu