bip szpital kansk

unia europejska

Umowa o dofinansowanie projektu ze środków UE

Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, iż w dniu 10 października 2019 roku w siedzibie Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 w Sali Kolumnowej o godz. 12:00 Pani Ewa Giza Dyrektor Samodzielnego Publicznego ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu podpisała umowę o dofinansowanie projektu nr POIS.09.02.00-00-0170/19-00 „Remont Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz ich doposażenie w nowy sprzęt medyczny” w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Umowę z ramienia Ministerstwa Zdrowia podpisał Podsekretarz Stanu Pan Sławomir Gadomski.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.899.400_zł.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń medycznych z zakresu leczenia chorób układu krążenia oraz chorób układu kostno–stawowo–mięśniowego oraz podwyższenie jakości wykonywanych usług zdrowotnych. Nastąpi poprawa bezpieczeństwa leczenia i komfort pobytu Pacjentów, zostanie jeszcze bardziej poszerzona oferta zabiegowa szpitala zgodnie z trendami nowoczesnej rehabilitacji.

Zakres projektu obejmuje działania zmierzające do osiągnięcia zaplecza infrastrukturalnego pozwalającego na sprawne, szybkie i efektywne realizowanie świadczeń medycznych w zakresie chorób układu krążenia oraz chorób układu kostno– stawowo – mięśniowego. Poszerzenie oferty zabiegowej szpitala umożliwi bardziej kompleksową rehabilitację chorych poprzez stosowanie nowocześniejszych metod rehabilitacji, poprawiając tym samym efektywność leczenia. Projekt zakłada wsparcie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej – taki zakres projektu pozwoli poprawić jakość pobytu pacjentów w Szpitalu oraz poszerzy ilość oferowanych usług medycznych, co pozwoli na pełną realizację zleceń lekarskich oraz zakontraktowanych procedur medycznych (kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia). Mowa o zakupie sprzętu, którym aktualnie szpital nie dysponuje, a którego zakup pozwoli na bardziej kompleksową rehabilitację chorych poprzez stosowanie nowocześniejszych metod rehabilitacji i zabiegów fizykoterapeutycznych, między innymi: Platforma statyczno – dynamiczna do ćwiczeń, Aparat do terapii falą uderzeniową i laserem wysokoenergetycznym, Bieżnia medyczna do treningów lokomocji. W istotny sposób wpłynie to na zwiększenie dostępności i poprawę jakości świadczonych usług medycznych. Przeprowadzenie projektu pozwoli na poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz opieki nad pacjentami oraz ich komfortu pobytu.
Aktualności

Życzenia na Boże Narodzenie

Życzenia na Boże Narodzenie

22-12-2021

Wszystkim naszym Pacjentom oraz Pracownikom chcemy złożyć najserdeczniejsze życzenia: ....

ZMIANA GODZIN POBIERANIA WYMAZÓW NA COVID-19 W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM

ZMIANA GODZIN POBIERANIA WYMAZÓW NA COVID-19 W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM

21-12-2021

UWAGA!!! - NASTĘPUJE ZMIANA GODZIN POBIERANIA WYMAZÓW W KIERUNKU SARS Cov2 W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM...

Galeria

Kontakt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu