Umowa o dofinansowanie projektu ze środków UE

Umowa o dofinansowanie projektu ze środków UE

Umowa o dofinansowanie projektu ze środków UE

Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, iż w dniu 10 października 2019 roku w siedzibie Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 w Sali Kolumnowej o godz. 12:00 Pani Ewa Giza Dyrektor Samodzielnego Publicznego ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu podpisała umowę o dofinansowanie projektu nr POIS.09.02.00-00-0170/19-00 „Remont Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz ich doposażenie w nowy sprzęt medyczny” w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Umowę z ramienia Ministerstwa Zdrowia podpisał Podsekretarz Stanu Pan Sławomir Gadomski.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.899.400_zł.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń medycznych z zakresu leczenia chorób układu krążenia oraz chorób układu kostno–stawowo–mięśniowego oraz podwyższenie jakości wykonywanych usług zdrowotnych. Nastąpi poprawa bezpieczeństwa leczenia i komfort pobytu Pacjentów, zostanie jeszcze bardziej poszerzona oferta zabiegowa szpitala zgodnie z trendami nowoczesnej rehabilitacji.

Zakres projektu obejmuje działania zmierzające do osiągnięcia zaplecza infrastrukturalnego pozwalającego na sprawne, szybkie i efektywne realizowanie świadczeń medycznych w zakresie chorób układu krążenia oraz chorób układu kostno– stawowo – mięśniowego. Poszerzenie oferty zabiegowej szpitala umożliwi bardziej kompleksową rehabilitację chorych poprzez stosowanie nowocześniejszych metod rehabilitacji, poprawiając tym samym efektywność leczenia. Projekt zakłada wsparcie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej - taki zakres projektu pozwoli poprawić jakość pobytu pacjentów w Szpitalu oraz poszerzy ilość oferowanych usług medycznych, co pozwoli na pełną realizację zleceń lekarskich oraz zakontraktowanych procedur medycznych (kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia). Mowa o zakupie sprzętu, którym aktualnie szpital nie dysponuje, a którego zakup pozwoli na bardziej kompleksową rehabilitację chorych poprzez stosowanie nowocześniejszych metod rehabilitacji i zabiegów fizykoterapeutycznych, między innymi: Platforma statyczno – dynamiczna do ćwiczeń, Aparat do terapii falą uderzeniową i laserem wysokoenergetycznym, Bieżnia medyczna do treningów lokomocji. W istotny sposób wpłynie to na zwiększenie dostępności i poprawę jakości świadczonych usług medycznych. Przeprowadzenie projektu pozwoli na poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz opieki nad pacjentami oraz ich komfortu pobytu.