Modernizacja przepompowni ścieków

Modernizacja przepompowni ścieków

Modernizacja przepompowni ścieków

W dniu 25 sierpnia dokonano odbioru I etapu Modernizacji przepompowni ścieków, tzn. został odebrany zmodernizowany system pompowania nieczystości płynnych ze Szpitala. Zostały przeprowadzone próby działania nowego systemu pompowania i sterowania automatyką urządzeń. Jednocześnie został również uruchomiony nowoczesny system monitoringu pracy urządzeń przepompowni, umożliwia on kontrolę przepompowni bez konieczności stałej obecności na jej terenie.
Do wykonania pozostały jeszcze roboty związane z modernizacją placów i dojazdu oraz zagospodarowanie terenu przepompowni.

Celem Modernizacji przepompowni ścieków była wymiana pomp wraz z armaturą na nowe i nowoczesne pompy, spełniające aktualne wymagania techniczne oraz sanitarne. Zamontowane zostały nowoczesne pompy do tłoczenia ścieków wraz z automatyką sterującą. Podłączony monitoring pracy urządzeń przepompowni służący do nadzoru prawidłowej pracy urządzeń z terenu budynku Szpitala (przepompownia znajduje się poza terenem zakładu) oraz możliwość kontroli i zmiany parametrów jej pracy.

Przepompownia ścieków, która odprowadza ścieki ze Szpitala tłocząc nieczystości pod ciśnieniem do głównej magistrali, która z kolei tłoczy je do oczyszczalni ścieków w Złocieńcu oddalonej o około 6 km. Pracuje ona przez 24 godziny na dobę. Stara przepompownia była eksploatowana nieprzerwanie od prawie 18 lat. Było bardzo duże zużycie elementów przepompowni, w tym urządzeń (pomp) oraz infrastruktury. Tak duże zużycie było związane z długoletnią i nieprzerwaną pracą przepompowni. Powodowało to w ostatnim okresie eksploatacji częste awarie. Wyposażenie wraz z armaturą oraz elementy stalowe oraz konstrukcje, na skutek stałego kontaktu z agresywnym środowiskiem przetłaczanych ścieków, były mocno przerdzewiałe oraz zniszczone. W elementach betonowych (studnie) występowały spore wykruszenia i ubytki.