Nabór na stanowisko lekarza Kierującego Oddziałem

Nabór na stanowisko lekarza Kierującego Oddziałem

Nabór na stanowisko lekarza Kierującego Oddziałem

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu ogłasza nabór na stanowisko - Lekarza Kierującego Oddziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu.

Kandydat zgłaszający się powinien spełniać wymagania kwalifikacyjne zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 465 z późn. zm.): 1) Lekarz specjalista w dziedzinie:
 • Rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub
 • Rehabilitacji ogólnej lub
 • Rehabilitacji lub
 • Rehabilitacji medycznej lub
 • Medycyny fizykalnej i balneoklimatologii lub
 • Fizjoterapii i balneoklimatologii lub
 • Balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub
 • Balneologii lub
 • Balneologii i medycyny fizykalnej lub
 • Chirurgii ortopedycznej lub
 • Chirurgii urazowo – ortopedycznej lub,
 • Ortopedii i traumatologii lub
 • Ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub
 • Reumatologii lub
 • Chorób wewnętrznych lub
 • 2) Prawo wykonywania zawodu, 3) Ubezpieczenie lekarz OC, 4) Doświadczenie na stanowisku lekarza w w/w specjalizacji. Ogólny zakres obowiązków:
 • wykonywanie czynności zgodnych z posiadanymi uprawnieniami lekarza,
 • ustalanie organizacji pracy oddziału,
 • nadzór oraz kontrola nad prawidłową pracą oddziału,
 • udzielanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, edukacyjnych i leczniczych wobec pacjentów,
 • nadzór i prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej.
 • Oferujemy:
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • elastyczne godziny pracy oraz warunki zatrudnienia,
 • dobrą i miłą atmosferę.
 • W przypadku zainteresowania zachęcamy do wysłania CV drogą mailową: szpitalkansk@pro.onet.pl lub do kontaktu telefonicznego: 94 367 12 22 wew. 127. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.   Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Informuję, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.
 • Ogłoszenie .pdf
 • Klauzula informacyjna .pdf