Nowe pomieszczenie w dawnej stajni – „kawiarenka”

Nowe pomieszczenie w dawnej stajni – „kawiarenka”

"Kawiarenka"

Chcemy podzielić się miłą informacja, iż oddaliśmy kolejne pomieszczenie do użytkowania dla Pacjentów Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych jak i dla Pacjentów Hostelu.

otwarcie stajni (1)

Budynek ten to dawna „stajnia”, która jest wpisana do rejestru zabytków. Został on zaadoptowany na „kawiarenkę”, która jest połączona szklanym łącznikiem z nowa zabudową. Budynek został odrestaurowany z zachowaniem historycznego wyglądu i formy obiektu, przywrócono obiektowi wartości estetyczne i funkcjonalne z wykorzystaniem obiektu do nowych funkcji i potrzeb.

Mamy nadzieje że „kawiarenka” posłuży naszym pacjentom na spędzaniu w niej miłych chwil przy słuchaniu muzyki, oglądaniu telewizji, na miłych rozmowach, a wszystko to przy ciepłej, pysznej kawuni.