Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Kańsko 1, 78-520 Złocieniec

ogłasza konkurs

na stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu, ul. Kańsko 1.

Kandydat zgłaszający się do konkursu na stanowisko pielęgniarki oddziałowej powinien spełniać wymagania kwalifikacyjne określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011 r., Nr 151, poz.896).

Szczegóły w załączonym ogłoszeniu (kliknij!!!)