Spotkania Pacjentów Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej z personelem

Spotkania Pacjentów Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej z personelem

Spotkania Pacjentów Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej z personelem

W dniach 4 i 5 września br. odbyły się cykliczne spotkania społeczności Pacjentów Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej z personelem.

IMG_20230905_123832

Oddziałowa – Pani Beata Mamzer omówiła/przypomniała LISTĘ NORM I REGUŁ funkcjonowania w Oddziale. Zwróciła uwagę na konieczność przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania pacjentów (m. in. spacery tylko w grupach czy wpisy pacjentów do” Księgi Wyjść”).

W dalszej części spotkania psycholog Pani Elżbieta Sitarska rozmawiała z pacjentami o emocjach jakie wzbudziło w nich trudne zdarzenie zdrowotne z udziałem jednej z pacjentek. Podkreśliła wagę budowania dobrych relacji grupowych w procesie terapeutycznym, potrzebę, uważnośći w kontaktach, troski o siebie i innych.

Taka postawa członków społeczności ma terapeutyczną moc: sprzyja osiąganiu dobrostanu psychicznego i wpływa również na poprawę stanu fizycznego.