Spotkanie z Wiceministrem MSWiA

Spotkanie z Wiceministrem MSWiA

Spotkanie z Wiceministrem MSWiA

W piątek 2 sierpnia 2019 roku w Szpitalu odbyła się wizyta robocza znamienitych gości, na czele z Wiceministrem MSWiA Krzysztofem Kozłowskim w celu wzajemnego poznania się oraz wymiany informacji o działaniach Szpitala i jego potrzebach.

Wiceministra Krzysztofa Kozłowskiego, Posła i Przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala Stefana Strzałkowskiego, Czesława Hoca oraz członków Rady Społecznej: mł. insp. Norberta Gorzyńskiego, Komendanta Powiatowego Policji w Drawsku Pomorskim, kpt SG Tomasza Bechler, Kierownika Służby Zdrowia Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej z siedzibą w Koszalinie, Urszulę Gozdalską -Słowik, Przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej oraz przedstawicieli pracowników Szpitala przywitała Pani Dyrektor Ewa Giza. Goście zwiedzili Szpital, zapoznali się z profilem działalności medycznej. Podczas rozmów zostały przedstawione informacje o problemach i potrzebach zakładu, jego działaniach w związku z planami rozwojowymi w latach następnych.

Wizyta była bardzo owocna, odbyła się w przemiłej atmosferze. Goście byli pod wrażeniem uroków miejsca położenia szpitala, możliwości w leczeniu oraz dobrej atmosfery wśród załogi. Nasza współpraca będzie jeszcze owocniejsza.

Dziękujemy Panu Ministrowi i Gościom za poświęcony czas i merytoryczne rozmowy.