bip szpital kansk

unia europejska

I Konferencja dla służb mundurowych

25 czerwca 2020 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu – Ewa Giza wspólnie ze Starostą Drawskim – Stanisławem Cybulą, organizowali konferencję szkoleniową pt. “Dobrostan Psychiczny Kadry Dowódczej i Funkcjonariuszy Służb Mundurowych w Dobie Zagrożeń Epidemiologicznych”.

konferencja Dobrostan Psychiczny Funkcjonariuszy w Dobie Zagrożeń Epidemiologicznych

Oficjalnego otwarcia dokonał Starosta Drawski  – Stanisław Cybula, który powitał wszystkich zaproszonych.
Celem konferencji było przybliżenie specyfiki pracy służb mundurowych, stresu ostrego i przewlekłego, wypalenia zawodowego, zjawiska ostrych zaburzeń psychotycznych wśród funkcjonariuszy i zasady postępowania, zespół stresu pourazowego – PTSD i ich wpływ na zdrowie psychiczne i somatyczne oraz sposoby radzenia sobie, aby pomimo stresów wynikających z pracy, zminimalizować ich szkodliwy wpływ na kondycję psychiczną, fizyczną i relacje. Poruszona została też, problematyka relacji dowódca – podwładny.

konferencja Dobrostan Psychiczny Funkcjonariuszy w Dobie Zagrożeń Epidemiologicznych

Spotkanie skierowane było dla kadry kierowniczej jednostek służb mundurowych Powiatu Drawskiego, reprezentacji funkcjonariuszy z tych jednostek, kadry i pacjentów Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu.
Wykładowcami byli: Specjalista psychiatra lekarz chorób wewnętrznych  Ewa Giza (Dyrektor SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu), Specjalista psychiatra Rafał Strugała, Lekarz  Anna Werębska, mgr psychologii klinicznej Marta Giza.
Głos w temacie Konferencji zabrał również Dowódca 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu, Generał – Arkadiusz Szkutnik.

konferencja Dobrostan Psychiczny Funkcjonariuszy w Dobie Zagrożeń Epidemiologicznych

            Zorganizowana Konferencja doskonale wpisuje się do Programu Zdrowotnego Departamentu Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa”.

konferencja Dobrostan Psychiczny Funkcjonariuszy w Dobie Zagrożeń Epidemiologicznych

         Na zakończenie konferencji, Dyrektor Ewa Giza zadeklarowała gotowość organizowania wspólnych spotkań i  działań oraz przedstawiała plan rozbudowy Szpitala w Złocieńcu na dalsze lata pracy.
Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali Certyfikaty potwierdzające swój udział. Spotkanie zorganizowano z pełnym przestrzeganiem zasad epidemiologicznych.

konferencja Dobrostan Psychiczny Funkcjonariuszy w Dobie Zagrożeń Epidemiologicznych

Tekst:
Jolanta Banaszek
Wydział Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych

konferencja Dobrostan Psychiczny Funkcjonariuszy w Dobie Zagrożeń Epidemiologicznych

Aktualności

Życzenia na Boże Narodzenie

Życzenia na Boże Narodzenie

22-12-2021

Wszystkim naszym Pacjentom oraz Pracownikom chcemy złożyć najserdeczniejsze życzenia: ....

ZMIANA GODZIN POBIERANIA WYMAZÓW NA COVID-19 W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM

ZMIANA GODZIN POBIERANIA WYMAZÓW NA COVID-19 W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM

21-12-2021

UWAGA!!! - NASTĘPUJE ZMIANA GODZIN POBIERANIA WYMAZÓW W KIERUNKU SARS Cov2 W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM...

Galeria

Kontakt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu