Nabór na stanowisko Pielęgniarki

Nabór na stanowisko Pielęgniarki

Nabór na stanowisko Pielęgniarki

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu Ogłasza nabór na stanowisko Pielęgniarki w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej.

OFERUJEMY:
  • Rodzaj umowy: umowa o pracę.
  • Zatrudnienie na czas określony – 3 miesiące okres próbny (z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony).
  • Wymiar czasu pracy: Pełny etat, system pracy zmianowej (12h, od 7:00 do 19:00 i od 19:00 do 7:00).
WYMAGANE DOKUMENTY:
  • Życiorys (CV) – opatrzonym klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. ”
  • Kopia dokumentów:
  • Aktualne prawo wykonywania zawodu
  • Wykształcenie (dyplomy ukończenia szkoły)
  • Kwalifikacje związane z pracą pielęgniarki/pielęgniarza
  • Klauzula informacyjna (załącznik nr 1)
  • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 2 pdf | doc)
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres:szpitalkansk@pro.onet.pl lub osobiście w budynku Administracji Szpitala (pokój nr 2) lub drogą pocztową na adres: SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu ul. Kańsko 1, 78-520 Złocieniec do dnia 20 marca 2019 r. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 94-367-12-22 wew. 112 - Przełożona Pielęgniarek Pani Małgorzata Faltynowska. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci spełniający wymagania, zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.