Poradnia Zdrowia Psychicznego w Drawsku Pom.

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Drawsku Pom.

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Drawsku Pom.

Poradnia Zdrowia Psychicznego

SP ZOZ Szpitala Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu informuje, że Poradnia Zdrowia Psychicznego w Drawsku Pomorskim kontynuuje udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z dotychczasowym harmonogramem pracy. Ze względu na stan epidemii porady psychiatryczne i psychologiczne są realizowane głównie drogą telefoniczną. W uzasadnionych przypadkach, po wstępnej konsultacji telefonicznej, pacjenci są przyjmowani przez lekarza lub psychologa osobiście w poradni. Recepty i zwolnienia lekarskie wystawiane są za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Zachęcamy Państwa do korzystania ze wsparcia psychologicznego oraz porad lekarskich w obecnym trudnym czasie.

Rejestracja telefoniczna pod nr tel. 509 036 641 czynna od poniedziałku do czwartku od 9:00 do 15:00. Zapraszamy!