Rozbudowa budynku byłego magazynu i archiwum

Rozbudowa budynku byłego magazynu i archiwum

Rozbudowa budynku byłego magazynu i archiwum

W dniu 21 maja 2021 roku w naszym Szpitalu została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie dwóch budynków zabytkowych, tzn. byłego magazynu i budynku archiwum. Dzięki realizacji tej inwestycji powstanie nowoczesny obiekt z przeznaczeniem na potrzeby realizacji świadczeń zdrowotnych w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych (sale terapii zajęciowej, gabinety na potrzeby lekarzy, psychologów klinicznych i psychoterapeutów)

podpisanie umowy

Dzisiaj (1 czerwca) Wykonawca rozpoczął realizację inwestycji

rozpoczęcie realizacji inwestycji

Całość zadania obejmują roboty budowlane związane z obiektami zabytkowymi: Budynkiem dawnej stajni (obecnie magazyn) oraz Budynkiem dawnej stolarni i prosektorium (obecnie archiwum), które wpisane są do rejestru zabytków. Teren szpitala, na którym znajdują się oba budynki, jest również wpisany do ww. rejestru zabytków.

Teren inwestycji Oba budynki zabytkowe są wolno stojące i będą połączone nową zabudową: przeszklonym łącznikiem oraz dwukondygnacyjną częścią z salą terapii i gabinetami lekarskimi na parterze, oraz z pokojami gościnnymi na poddaszu. Budynki wpisane do rejestru zabytków są parterowe. Parter (funkcja służby zdrowia) będzie stanowił razem z łącznikiem oraz z całym parterem nowej części, jeden układ funkcjonalno-przestrzenny. Teren inwestycji W I etapie, który będzie realizowany w 2021 roku, nie będzie wykonany przeszklony łącznik oraz przeszklony korytarz na poddaszu. Nie będą wykańczane pomieszczenia znajdujące się na poddaszu oraz pomieszczenia w części dawnej stajni. Nie zostanie wykonana również droga pożarowa. Dokończenie prac przewidziane jest w następnym etapie realizacji inwestycji, tzn w 2022 roku. Plan rozbudowy