Uruchomienie rezerwowego zaopatrzenia w wodę

Uruchomienie rezerwowego zaopatrzenia w wodę

Uruchomienie rezerwowego zaopatrzenia w wodę

W grudniu 2019 roku uruchomiono nowe dodatkowe źródło zaopatrzenia w wodę

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu nie posiadał do tej pory rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę, był zaopatrywany w wodę jedynie wodociągiem z odległego o około 5 km Złocieńca. W przypadku jakiejkolwiek przerw w dostawie ze Złocieńca Szpital pozbawiony był wody. Stanowiło to bardzo duże utrudnienie dla personelu i pacjentów oraz zagrożenie epidemiologiczne. [caption id="attachment_839" align="alignleft"]Budynek Hydroforni Hydrofornia[/caption]

Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia Szpitala w wodę polegała na wykorzystaniu 2 studni głębinowych (nie eksploatowanych prawie 15 lat). Urządzenia hydroforni rozmieszczone zostały w starym budynku ujęcia wody nr 1 (znajduje się tutaj jedna studnia głębinowa) oraz w zaadaptowanej na ten cel wiacie na śmieci i odpady. [caption id="attachment_838" align="alignleft"]Budynek pompy głębinowej
Budynek pompy głębinowej[/caption] Wykonano nowe izolacje i docieplenia zewnętrznych ścian, izolację posadzek, wymieniono pokrycia dachowe, wykonano wentylację, nowe podłoża i fundamenty pod urządzenia stacji uzdatniania wody, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, wykonano okładziny ceramiczne ścian i posadzek oraz elementy zewnętrznych (ogrodzenia studni itp.). Ścianę zewnętrzną budynku hydrofornii wyłożono ciętą cegłą ceramiczną, natomiast budynek studni odrestaurowano, między innymi czyszcząc starą elewację z cegły.

Efekt tych prac widać na zdjęciach