Wręczenie wyróżnienia odznaki Primus in Agendo

Wręczenie wyróżnienia odznaki Primus in Agendo

Wręczenie wyróżnienia odznaki Primus in Agendo

W dniu 22 listopada 2019 roku w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, który przypada 21 listopada. Osoby i instytucje zaangażowane w pomoc innym ludziom zostały wyróżnione Odznaką Primus in Agendo – pierwszy w działaniu. Jest to resortowe odznaczenie cywilne, ustanowione 7 lipca 2015 i nadawane przez ministra właściwego do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny. Odznaka, w imieniu ministra, została wręczona przez Wojewodę zachodniopomorskiego Tomasza Hinca

Za szczególne zaangażowanie w działania na rzecz polityki społecznej i rodziny odznaką Primus in Agendo odznaczona została Dyrektor SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu Ewa Giza