Kontynuacja rozbudowy budynku byłego magazynu i archiwum.

Kontynuacja rozbudowy budynku byłego magazynu i archiwum.

Kontynuacja rozbudowy budynku byłego magazynu i archiwum.

Szpital jest w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie dwóch budynków zabytkowych, tzn. byłego magazynu i budynku archiwum. W wyniku realizacji tego zadania powstanie nowoczesny obiekt z przeznaczeniem na potrzeby realizacji terapii dla pacjentów Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych.

Roboty budowlane rozpoczęły się 1 czerwca 2021 roku. Informacja z rozpoczęcia inwestycji znajduje się tutaj (link to artykułu)

W nowo powstającym budynku powstaną pomieszczenia wykorzystane na potrzeby realizacji świadczeń zdrowotnych w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych (sale terapii zajęciowej, gabinety na potrzeby lekarzy, psychologów klinicznych i psychoterapeutów).

Całość zadania została podzielona na dwa etapy realizacji. W I etapie zostanie wybudowany nowy obiekt wraz z zadaszeniem oraz zostanie wymieniony dach na budynku zabytkowym dawnej stajni. W nowym budynku zostanie uruchomiona duża sala terapii zajęciowej oraz gabinety na parterze. Planowanym terminem zakończenia I etapu jest koniec br.

Realizacja I etapu jest współfinansowana z dotacji z Departamentu Zdrowia MSWiA (budżet państwa).

Zakończenie całości zadania planowane jest na przyszły roku. W następnym etapie zostanie zakończona adaptacja do nowych funkcji budynku dawne stajni wraz z pomieszczeniami zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zostanie dokończona budowa poddasza użytkowego w nowym obiekcie, w którym będą znajdować się pokoje gościnne. Wykonana zostanie również elewacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nowego obiektu.